- Belangrijkste gebeurtenis:
...

- Belangrijkste gebeurtenis: vrijhandelsovereenkomsten. - Groei in Latijns-Amerika: 3,5 %. BBP-groei: 4,4 % BBP: 148 miljard dollar Inflatie: 5,3 % Bevolking: 39,1 miljoen BBP per capita: 3800 dollar President Néstor Kirchner blijft de crediteuren van het land, vooral het IMF, tergen. Dat heeft hem trouwens populair gemaakt. Minder doeltreffend was hij met zijn aanpak van de misdaad en de werkloosheid. Daarnaast zullen de verstoringen door piqueteros - goed georganiseerde groepen van werkloze arbeiders in en rond Buenos Aires - hem op de proef stellen. Na een forse economische groei in 2003-2004 - een inhaalbeweging na de instorting van 1999-2002 - neemt het ritme in 2004 opnieuw af tot 5 %. Í IN DE GATEN HOUDEN: SCHULD De regering moet nog beslissen over een plan om noodlijdende obligaties te herschikken. Tot het zover is, blijft Argentinië een paria. Dat de regering in 2005 zware terugbetalingen van niet-vervallen obligaties moet verrichten, is een teken aan de wand. BBP-groei: 3,6 % BBP: 580 miljard dollar Inflatie: 5,8 % Bevolking: 181,4 miljoen BBP per capita: 3200 dollar President Luiz Inácio Lula da Silva is populair en de economie is aan de beterende hand. Onder de bevolking groeit echter de frustratie over de aanhoudende armoede, misdaad en werkloosheid. Bovendien zal het Congres minder bereidwillig worden naarmate de verkiezingen van 2006 naderen. Verwacht een beleid dat de armen meer genegen is, met heel wat politieke opwinding. De regering houdt zich aan de door het IMF goedgekeurde doelstellingen: begrotingsdiscipline, een vlottende wisselkoers en beteugeling van de inflatie. De reële inkomens beginnen zich te herstellen en er komen meer banen. Í IN DE GATEN HOUDEN: FTAA 2005 is de datum voor de invoering van de Free-Trade Area of the Americas ( FTAA). Als het goedgekeurd wordt, zal het pact wel brozer zijn dan verwacht wegens geschillen tussen Brazilië en de VS. Beide willen sectoren beschermen die opengesteld zouden moeten worden. BBP-groei: 4,1 % BBP: 110 miljard dollar Inflatie: 20,5 % Bevolking: 26,5 miljoen BBP per capita: 4140 dollar President Hugo Chávez slaagde er in het referendum van augustus 2004 in om zijn baan te behouden, maar de vijandelijkheden tussen zijn aanhangers en tegenstanders houden aan, vooral in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2005. Chávez zal zijn "bolivarische revolutie" en zijn politiek van herverdeling onverdroten voortzetten. Er vallen dan ook meer betogingen en meer geweld te verwachten. De regering zal in 2005 ook minder geld ter beschikking hebben om in de economie te pompen naarmate de olieprijs zakt en de groei afremt. Í IN DE GATEN HOUDEN: SOLIDARITEIT Chávez heeft overeenkomsten voor de ontwikkeling van energiebronnen ondertekend met zijn Colombiaanse en Argentijnse ambtsgenoten. Er mogen nog meer van zulke akkoorden verwacht worden, omdat Chávez de gespannen relaties tussen de leiders in de regio tracht te sussen.