Vanwaar die verschillen? Is daar enige consistentie in te vinden?

JOHAN VAN GOMPEL. "Het producentenvertrouwen is vooral in Brussel veel vo-latieler en daar gaat het met het consumentenvertrouwen ook een stuk slechter. De vrees voor aanslagen en de impact van de aanslagen van 22 maart mag je niet onderschatten. De horeca, een belangrijk onderdeel van de Brusselse economie, leed eronder. Maar vooral: de indicatoren doen vermoeden Vlaanderen sterker groeit dan Wallonië en Brussel."
...

JOHAN VAN GOMPEL. "Het producentenvertrouwen is vooral in Brussel veel vo-latieler en daar gaat het met het consumentenvertrouwen ook een stuk slechter. De vrees voor aanslagen en de impact van de aanslagen van 22 maart mag je niet onderschatten. De horeca, een belangrijk onderdeel van de Brusselse economie, leed eronder. Maar vooral: de indicatoren doen vermoeden Vlaanderen sterker groeit dan Wallonië en Brussel." VAN GOMPEL. "In 2013-2014 is het huidige conjunctuurherstel aangevat. Dan zie je dat Vlaanderen uitloopt op de andere regio's. De meer open Vlaamse economie groeit bij een conjunctuurherstel meer dan de Waalse of de Brusselse. In een studie die we in juni publiceerden, verwachtten we 1,5 procent groei in Vlaanderen en 1,4 procent in Wallonië. Voor Brussel werd de groei neerwaarts bijgesteld tot 1,2 procent, door de aanslagen." VAN GOMPEL. "Sinds de jaren zestig groeide de economie van Vlaanderen sterker dan die in Wallonië en Brussel. Maar in de periode 2000-2008 waren de regionale groeiverschillen zo goed als verdwenen. Tussen 2008 en 2015 nam Vlaanderen opnieuw een groeivoorsprong. In die periode steeg het regionale bbp met gemiddeld 0,9 procent per jaar, tegenover 0,5 procent in Wallonië en 0,3 procent in Brussel. "De verklaring? Voor België vertaalde de aanzienlijke verslechtering van de internationale conjunctuur zich vanaf midden 2011 in een forse groeivertraging en vervolgens een stilstand van de economie in 2012 tot begin 2013. Regionaal uitte dat zich in een behoorlijke nieuwe recessie in Brussel en Wallonië, terwijl Vlaanderen wel bleef groeien, zij het in een beperkter tempo. In Wallonië was de krimp van de activiteit in 2012-2013 het meest uitgesproken in de industrie, in Brussel in de financiële dienstverlening." VAN GOMPEL. "Dat is niet zeker. Het omgekeerde kan zelfs gebeuren. Het potentiële groeitempo ligt wat hoger in Wallonië. Wallonië zag de bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling tussen 2006 en 2013 stijgen van 1,5 naar 2,4 procent van het regionale bbp. In Vlaanderen nam dat toe van 1,3 naar 1,8 procent. Wallonië en Brussel hebben ook een window of opportunity om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Er zijn aanwijzingen dat de verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid resultaten oplevert. De daling van de Brusselse werkloosheidsgraad in 2015 met 1,6 procentpunt was vrij spectaculair. In Wallonië bedroeg die daling slechts 0,8 procentpunt en in Vlaanderen was zij met 0,1 procentpunt miniem." ALAIN MOUTON