MAATWERK
...

MAATWERKWerkloosheid wordt duidelijk een centraal thema in de aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen. Vorige week hadden we het hier al over een reportage rond mensen die met een meer dan karig loon en dito arbeidsvoorwaarden de eindjes aan elkaar moeten zien te knopen bij onze oosterburen. Deze week werpt ZDF een blik over de Duitse grenzen. Volgens de officiële statistieken telt Duitsland op dit ogenblik 4,5 miljoen werklozen waarvan een groot deel geen stempelgeld trekt en dus aangewezen is op sociale bijstand. Dat vreet uiteraard in op de staatskas, maar kan er iets aan die evolutie worden gedaan?Maatwerk bewijst dat het kan. Maatwerk bezorgt werkloze 'sociale gevallen' een job, niet in het tweede arbeidscircuit maar in reguliere banen. Waar ligt het verschil met de officiële arbeidsbemiddeling? In de eerste plaats trekken de bemiddelaars van Maatwerk de nodige tijd uit voor degenen die ze een job willen bezorgen. Voor velen die alle hoop al hadden opgegeven, versterkt dat alleszins het gevoel van eigenwaarde. Maatwerk zoekt voor hen doelgericht een job en biedt aan de andere kant de ondernemingen een garantie dat de aangeworven mensen gemotiveerd en bekwaam zijn. Maatwerk is overigens geen weldadigheidsclubje: voor elke succesvolle bemiddeling krijgt de organisatie zowat 100.000 frank van de gemeentebesturen die voor de werkloosheidsuitkeringen instaan. Uiteindelijk wordt iedereen er beter van. ZDF, donderdag 25 juni, 23.00 uur.REGGAEBOYZEen speciale uitzending van het BBC-magazine " The Money Programme" gaat na hoe inwijkelingen in het Verenigd Koninkrijk het er vanaf hebben gebracht in de bedrijfswereld. Reporter Kurt Barling trok na hoe het de verschillende etnische gemeenschappen economisch vergaan is, sinds vijftig jaar geleden de SS Empire Windrush aanmeerde in Tilbury met aan boord 492 West-Indiërs die hoopten een voorspoedige toekomst te kunnen opbouwen in Albion. BBC2, zondag 21 juni, 19.30 uur.VROUWEN IN EUROPAHun leven speelt zich af tussen Brussel en Straatsburg, tussen Dublin, Genève en Parijs: de vrouwelijke politici die in het Europees Parlement, de Commissie voor Mensenrechten of de Verenigde Naties werkzaam zijn. Een kijk op leven en werken van onder meer de Italiaanse mensenrechtenverdedigster Emma Bonino en de voormalige Ierse President Mary Robins. WDR, zaterdag 20 juni, 11.00 uur.