KIWI'S EN LAM
...

KIWI'S EN LAMVoor ons, Europeanen, is Nieuw-Zeeland allicht een van de meest afgelegen gebieden op deze wereldbol. Toch komen we er via de handel regelmatig mee in contact, al was het maar door de steeds nadrukkelijker aanwezigheid van Nieuw-Zeelands lam in de rekken van onze supermarkten. Het rijk van de Kiwi's (zowel de vruchten als de vogels) blijkt de jongste tijd echter veel meer te zijn dan een land van schapenkwekers en -slachters alleen. In Nieuw-Zeeland blijkt zich een economisch wonder te voltrekken en dat is de Europese beslissingsnemers en politici niet ontgaan. Over heel de westerse wereld blijken politici versteld te staan van de economische prestaties die in het modellandje neergezet worden. De werkloosheid gaat er spectaculair achteruit, de inflatie ligt er beneden de 2 %, de munt is merkwaardig stabiel. Een succes dat ook keerzijden heeft, althans in de huidige tijd : de Nieuw-Zeelandse werknemer "moet" nu tot zijn 65ste blijven doorwerken en een heleboel bedrijven betalen slechts het wettelijk minimumloon. Is Nieuw-Zeeland een schoolvoorbeeld waarvan de westerse economieën kunnen leren ? ZDF, donderdag 22 mei, 23 u CURRY-OORLOGKiezen de Indiërs voor vooruitgang naar westers model of geven ze er toch de voorkeur aan zich in hun eigen waarden te herbronnen ? Strenggelovige Indiërs demonstreren in de grote steden tegen de komst van Amerikaanse fastfoodtenten. Ze zijn ervoor beducht dat de traditionele "chicken-curry" zal moeten wijken voor hamburgers, cola en diepvriesfrieten. Een reportage over een aan de gang zijnde cultuurclash. D 3, vrijdag 23 mei, 23 u HOFFELIJKHEIDDat roken om het zacht uit te drukken niet bevorderlijk is voor de gezondheid, is nu stilaan wel een vaststaand feit geworden. De druk op de rokers om ermee op te houden is de jongste jaren steeds zwaarder geworden en ook de tabaksproducenten en -lobby's blijken langzamerhand in te zien dat ze de strijd aan het verliezen zijn. In een reportage van Luc Verreth, William Van Laeken en Björn Rutgeers blikt Panorama onder meer terug op de geschiedenis van de wetgeving op de tabaksreclame (actueler dan ooit nu ook de kersverse regering-Blair vastbesloten is om de sector te bannen uit de reclamewereld), gaat men na hoe de sigarettenindustrie reageert op de aanvallen en wordt een blik geworpen op de tabaksoorlog die nu volop woedt in de Verenigde Staten. TV 1, donderdag 22 mei, 21 u45 Cultuurclash in India Herbronnen in eigen waarden of kiezen voor westers model ?