In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. 1 jaar geleden. Ondanks de onzekere economische tijden blijft de jacht op talent open. In de twaalf maanden voor april 2012 heeft de VDAB meer dan 300.000 openstaande vacatures ontvangen -- 10 procent meer dan in dezelfde periode het jaar voordien. De ergste schokken van de recessie op de arbeidsmarkt blijken achter de rug. De bouw heeft jaarlijks 18.000 à 20.000 arbeiders nodig. Ook de vraag naar hooggeschoolden blijft hoog -- zo zijn er 10.000 openstaande vacatures voor ingenieurs. Opvallend is dat de financiële sector 3000 medewerkers aanwerft. Nu. Ford Genk, ArcelorMittal, Caterpillar, afvloeiingen in de banksector. Door de economische onzekerheid halen ontslagen de overhand op aanwervingen. Volgens de Nationale Bank worden in 2012 netto 6500 banen gecreeerd en gaan er 16.500 verloren. De index die de activiteit in de uitzendsector meet, staat op 205 punten, een stuk lager dan een jaar geleden (217 punten). Slechts 22 procent van de Belgische kmo's denkt eraan mensen aan te werven, tegenover bijna 40 procent twee jaar geleden. Ondanks het stijgende aantal werklozen raken knelpuntvacatures nog altijd moeilijk ingevuld. 10 jaar geleden. De goedkeuring van de Europese spaarrichtlijn dreigt een moeilijke bevalling te worden. De richtlijn, die in 2005 van kracht moet worden, voorziet in een uitwisseling van bankinformatie tussen de lidstaten. Spaargeld in een andere lidstaat parkeren om de fiscus te ontlopen, zal niet langer kunnen. België, Luxemburg en Oostenrijk doen voorlopig niet mee; zij passen een verhoogde bronheffing toe. De Europese Unie start onderhandelingen met Zwitserland en andere belastingparadijzen om tot een soortgelijke uitwisseling van bankgegevens te komen. Nu. Sinds 2005 is de Europese spaarrichtlijn een feit. België is ingestapt, Luxemburg en Oostenrijk nog niet. "Zij wachten tot de Europese Unie de spaarrichtlijn kan opleggen aan Zwitserland", zegt fiscaal advocaat Werner Niemegeers. "Maar dat land verkiest bilaterale akkoorden, waarbij buitenlands zwart geld op Zwitserse rekeningen anoniem mag blijven in ruil voor een eenmalige bronheffing." Ook andere belastingparadijzen plooien niet voor Europa, maar ze komen onder een steeds grotere druk van de OESO en de Verenigde Staten om bankgegevens uit te wisselen. 20 jaar geleden. Sinds 1 januari 1993 passen alle lidstaten een btw-overgangsregime toe. Ondernemers betalen voortaan hun btw in het land van bestemming. De privésector schiet voor lokaal geproduceerde goederen grote bedragen aan de overheid voor. In tijden van crisis is dat een probleem, omdat het systeem een gebrek aan liquiditeit veroorzaakt. De btw-administratie moet de helft van de aangiftes terugsturen, omdat ze verkeerd zijn ingevuld. Dat leidt tot naar schatting 2 miljard euro minder ontvangsten. Bovendien is het systeem fraudegevoelig. Nu. Het overgangsregime wordt definitief, want "de lidstaten vertrouwen elkaar gewoon niet over de correcte inning van de btw", zegt Patrick Wille van The VAT House. De administratieve behandeling door de ondernemingen en de overheid gebeurt heel wat vlotter. Om het stelsel te ontwijken, worden weleens complexe fraudestructuren opgezet, waarbij exporteurs de btw op aangekochte goederen wel aftrekken, maar die niet betalen in het exportland. De politie en het gerecht krijgen dat soort carrousels wel beter onder controle.