1 jaar geleden. België is een fiscale far west, zeggen gezaghebbende fiscalisten. Ze wijzen erop dat de belastingdiensten en het gerecht juridische procedures misbruiken, bijvoorbeeld met vals bewijsmateriaal en door fiscale fraude als een permanent (dus onverjaarbaar) misbruik te omschrijven. Er is nood aan een wettelijk kader om in fraudedossiers een dading met het parket mogelijk te maken. Allen noemen de vermogensbelasting onwenselijk en onuitvoerbaar.
...

1 jaar geleden. België is een fiscale far west, zeggen gezaghebbende fiscalisten. Ze wijzen erop dat de belastingdiensten en het gerecht juridische procedures misbruiken, bijvoorbeeld met vals bewijsmateriaal en door fiscale fraude als een permanent (dus onverjaarbaar) misbruik te omschrijven. Er is nood aan een wettelijk kader om in fraudedossiers een dading met het parket mogelijk te maken. Allen noemen de vermogensbelasting onwenselijk en onuitvoerbaar. Nu. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez verhoogt de fiscale klopjacht met zijn voorstel dat belastingplichtigen moeten bewijzen dat constructies niet bedoeld zijn om belasting te ontwijken. De regering-Di Rupo verplicht gewone dividenden in de aangifte van de personenbelasting op te nemen. Dit kan een eerste stap naar een vermogenskadaster zijn. In april werd de 'verruimde minnelijke schikking' goedgekeurd, waardoor het parket de strafvordering tegen een verdachte kan laten vallen. 10 jaar geleden. Het productiehuis Studio 100, toen vooral bekend van jeugdproducties als Samson en Kabouter Plop, verruimt en begint met volkstheater en ander entertainment zoals pretparken. Gert Verhulst en Danny Verbiest hebben samen met Hans Bourlon Studio 100 opgericht in 1996. Zes jaar later laat het al een geconsolideerde jaaromzet van 41 miljoen euro noteren. Studio 100 neemt in 1999 Melipark over van de familie Florizoone. In twee jaar stijgt het bezoekersaantal van het tot Plopsaland omgedoopte pretpark met de helft tot meer dan 612.000. Nu. Studio 100 is een internationale entertainmentgroep met de pretparken als de grootste winstmotors. In 2005 nemen Verhulst en Bourlon de aandelen van Verbiest over en een jaar later stapt Fortis Private Equity in om de internationale expansie mogelijk te maken. Daarvoor doet Studio 100 twee belangrijke overnames in Duitsland. Met EM Entertainment krijgt het in 2008 de rechten van bekende figuren zoals Maya De Bij en Pippi Langkous in handen. Door de aankoop van het Holiday Park krijgt het vorig jaar een eerste amusementspark op Duitse bodem. 20 jaar geleden. België maakt werk van de hervorming van zijn openbare kredietinstellingen. Een plan opgesteld door een commissie onder leiding van Fons Verplaetse voorziet in de groepering rond twee polen: de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) rond het Gemeentekrediet; en de Nationale Kas van het Beroepskrediet (NKBK) en het Nationaal Instituut voor het Landbouwkrediet (NILK) rond de ASLK. Nu. Dat plan gaat niet door. NKBK en NILK worden met matig succes geprivatiseerd. Uiteindelijk komen ze allebei in Franse handen. Het gros van de kassen van het Beroepskrediet zit nu bij BKCP, dat een dochter is van het Franse Crédit Mutuel Nord Europe. NILK wordt de groep Landbouwkrediet, die voor 50 procent van Crédit Agricole is. De NMKN komt bij de ASLK terecht, dat een paar later opgaat in Fortis. Vandaag heet die bank Fintro, een onderdeel van BNP Paribas Fortis. Het CBHK struikelt over de inversie van de rentecurve en zet zijn productie van leningen stop. Argenta neemt de commerciële activiteiten over. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.