1 jaar geleden. Er is bezorgdheid over de Belg die niet meer kan of wil sparen. De Belgische spaarquote is in 2016 gezakt tot een dieptepunt van 11,2 procent. Zonder de honderden miljarden euro's collectief spaargeld van zijn inwoners zou een land met een hoge schuldgraad als België weleens ten prooi kunnen vallen aan de speculanten op de financiële markten. De Nationale Bank berekent voor elk jaar met enkele maanden vertraging hoeveel van ons beschikbare inkomen we onmiddellijk consumeren. Wat overblijft, is de spaarquote.
...

1 jaar geleden. Er is bezorgdheid over de Belg die niet meer kan of wil sparen. De Belgische spaarquote is in 2016 gezakt tot een dieptepunt van 11,2 procent. Zonder de honderden miljarden euro's collectief spaargeld van zijn inwoners zou een land met een hoge schuldgraad als België weleens ten prooi kunnen vallen aan de speculanten op de financiële markten. De Nationale Bank berekent voor elk jaar met enkele maanden vertraging hoeveel van ons beschikbare inkomen we onmiddellijk consumeren. Wat overblijft, is de spaarquote. Nu. Over heel 2017 gebruiken de Belgen 11,3 procent van hun beschikbare inkomen om te sparen, te beleggen of te investeren in nieuwbouw of renovatie. De spaarquote is dus lichtjes gestegen. Een aantal economen voorspelt dat de spaarquote weer zal stijgen, zodra de rente wat hoger staat. Dat het spaargeld sinds enkele jaren niets meer opbrengt, zou een deel van de verklaring van de lage spaarquote zijn. Anderen stellen dat jongere generaties meer uitgeven aan citytrips en gadgets dan de oorlogsgeneratie. Zij verwachten een permanent lagere spaarquote. 10 jaar geleden. Jos Delbeke, de Vlaams adjunct-directeur-generaal Milieu van de Europese Commissie, licht het Europese Klimaatplan toe. Dat mikt op 20 procent hernieuwbare energie, 20 procent energiebesparingen en 20 procent minder CO2-uitstoot tegen 2020. Delbeke becijfert het kostenplaatje op 60 miljard euro. De prijzen van windmolens en zonnepanelen zijn nog erg hoog, maar er zijn nog veel innovatiemogelijkheden. Ook hoopt hij dat de Verenigde Staten en China op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 toetreden tot de opvolger van het Kyoto-protocol. Nu. Delbeke wordt in februari 2018 opzijgeschoven als directeur-generaal Klimaat. Dat is het gevolg van de stoelendans rond Martin Selmayr, de kabinetschef van Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker, die tot secretaris-generaal van de Europese Commissie wordt benoemd. Wind- en zonne-energie zijn fors goedkoper geworden, al leidt het royale Vlaamse subsidiesysteem voor zonne-energie tot de alweer afgeschafte turteltaks. Pas op de klimaattop in Parijs in 2015 verbinden ook China en de VS zich tot klimaatinspanningen, maar president Trump trekt zijn land later terug uit dat akkoord. 20 jaar geleden. Er is een wissel van de wacht bij Solvay. Aloïs Michielsen wordt de eerste externe chef, na 135 jaar familiebewind. Michielsen, die de teugels overneemt van baron Daniel Janssen, is Turnhoutenaar en komt uit een industriële familie. De familiezaak heet Miko en produceert koffie. One-companyman Michielsen, een burgerlijk ingenieur, leidt vanaf dan een concern van 35.000 werknemers en een omzet van 7,7 miljard euro. Solvay combineert farma met klassieke chemie en kunststoffen. De farmadivisie moet Solvay, een cyclische onderneming die afhankelijk is van de grondstoffenprijzen, sexy maken. Nu. Christian Jourquin volgt in 2006 Aloïs Michielsen op, die met pensioen gaat. Jourquin dirigeert de overname van de Franse sectorgenoot Rhodia in 2011 en de verkoop van de farmatak van Solvay aan het Amerikaanse Abbott. Rhodia wordt geleid door Jean-Pierre Clamadieu, die de eerste niet-Belgische CEO van de groep wordt. Hij transformeert Solvay verder door het gros van de cyclische chemiedivisies af te stoten en te focussen op hoogtechnologische kunststoffen. Solvay is naarstig op zoek naar een opvolger voor Clamadieu. Hij wordt voorzitter van de Franse energiereus Engie.