Karakteristieken

Er z?n verschillende soorten gestructureerde beleggingsproducten. De populairste z?n de gestructureerde obligaties of structured notes. Gestructureerde producten hebben doorgaans een vaste loopt?d, meestal tussen vijf en acht jaar. Beleggers kr?gen vaak de belofte dat ze hun kapitaal minus de kosten terugkrijgen op de vervaldag. Daarnaast hebben ze uitzicht op een beperkt rendement, als alles goed gaat. Die producten bestaan uit een combinatie van verschillende financiële instrumenten, zoals een obligatie en een optie. De obligatie zorgt dan voor de kapitaalbescherming en de optie voor de kans op iets extra. Een klassiek voorbeeld is een gestructureer...

Er z?n verschillende soorten gestructureerde beleggingsproducten. De populairste z?n de gestructureerde obligaties of structured notes. Gestructureerde producten hebben doorgaans een vaste loopt?d, meestal tussen vijf en acht jaar. Beleggers kr?gen vaak de belofte dat ze hun kapitaal minus de kosten terugkrijgen op de vervaldag. Daarnaast hebben ze uitzicht op een beperkt rendement, als alles goed gaat. Die producten bestaan uit een combinatie van verschillende financiële instrumenten, zoals een obligatie en een optie. De obligatie zorgt dan voor de kapitaalbescherming en de optie voor de kans op iets extra. Een klassiek voorbeeld is een gestructureerd product waarvan het rendement afhangt van de pr?sevolutie van de aandelen in een index, zonder rekening te houden met de dividenden. Een groot deel van het rendement van aandelen komt voort uit de herinvestering van de dividenden. De financieeltoezichthouder FSMA houdt de markt sinds 2011 nauw in de gaten, om te vermijden dat consumenten opgezadeld worden met te complexe producten, waarvan ze de structuur niet kunnen begrijpen. In 2021 investeerden de Belgen 1,45 miljard euro in gestructureerde producten, volgens de FSMA. In 2019 was dat nog 4,7 miljard euro, en in 2020 2,9 miljard euro. Een reden daarvoor heeft de toezichthouder niet. Het meeste geld (1,1 miljard euro) ging richting schuldinstrumenten of notes. Over 2022 zijn er nog geen marktcijfers beschikbaar. Voor de meeste gestructureerde obligaties beloven de banken op de vervaldag minstens 90 procent van de inleg terug te betalen. Stel dat een belegger b? de start een inschr?vingspr?s van 100 euro en 2 euro instapkosten betaalt. Die 2 euro valt niet onder de kapitaalbescherming. En als het product voor de vervaldag wordt verkocht, is de inleg ook niet beschermd. Let op: er bestaan ook tal van gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming. Gestructureerde obligaties vallen niet onder de depositobescherming tot 100.000 euro per bank en per klant, waar spaar- en zichtrekeningen, kasbons en term?nrekeningen wel onder vallen. De belegger bl?ft wel alt?d eigenaar van de gestructureerde obligaties die op een effectenrekening staan. Een faillissement van de bank verandert daar niets aan. Soms staat nog een derde part? garant voor de terugbetaling van het kapitaal, als de uitgever in gebreke bl?ft. Er z?n vaak relatief hoge instapkosten, beheerskosten en eventueel distributiekosten en uitstapkosten verbonden aan gestructureerde producten. De impact ervan op het rendement staat in het essentiële-informatiedocument. Voor gestructureerde obligaties is op een eventuele meerwaarde op de vervaldag, of op tussent?dse rentebetalingen, 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. B? andere gestructureerde producten hangt de fiscaliteit af van de onderliggende activa (zie de fiches van tak23 en beleggingsfondsen). Er is maar één gestructureerde obligatie met een duurzaam label in de database van Towards Sustainability. Ze is te koop bij BNP Paribas Fortis en wordt beheerd door BNP Paribas. "De duurzaamheid van structured notes is moeil?k te bepalen", vindt Tom Van den Berghe van Towards Sustainability. "Het hangt af van het duurzaamheidsgehalte van de financiële instelling die ze uitgeeft." Dat is b? spaarboekjes b?voorbeeld ook het geval.