Vorig jaar bedroegen de inkomsten van de federale staat 51,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is dik 232 miljard euro. Volgens de Nationale Bank liggen de uitgaven van vorig jaar net iets hoger: 235 miljard of 52,4 procent van het bbp.
...