GEEF UW FEEDBACK
...

GEEF UW FEEDBACK Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. In het artikel 'De échte redenen waarom Karel Vinck opstapt' (Trends, 4 november 2004, blz. 39) zegt u dat de christen-democraten wel op wat meer hadden gehoopt bij de NMBS. Als ik de samenstelling van de raad van bestuur en van het directiecomité van de treinmaatschappij bekijk, moet ik vaststellen dat er geen enkele CD&V'er of CDH'er in zetelt. Ik vind dit ongehoord, vooral omdat dit aangeeft dat vriendjespolitiek nog altijd wijdverspreid is in België en omdat de structuur geen enkele rekening houdt met de communautaire en partij-evenwichten die steeds aanwezig zijn geweest in de NMBS, zelfs op een lager niveau. Jammer genoeg legt uw artikel daar te weinig de nadruk op, zodat de lezer niet de volledige draagwijdte begrijpt van de 'coup van de SP.A'. In de openingsparagraaf van het 'Cursief' op 11 november 2004 (blz. 3) uit Trends zijn twijfels over het nut van de toelatingsproef voor burgerlijk ingenieurs. Ik kan u met grote stelligheid zeggen dat het toelatingsexamen dit land heel veel geld heeft bespaard, door mensen tegen te houden die: 1. over onvoldoende wiskundige bagage beschikken, 2. onvoldoende gemotiveerd zijn om het examen af te leggen. Hiermee vertolk ik de mening van ongeveer 80 % van mijn collega's (volgens een recente enquête), studenten en afgestudeerden. Ir. Tom Coen Laboratory for Agro-Machinery KU Leuven Waarom u de toelatingsproef voor burgerlijk ingenieurs een absurditeit noemt, begrijp ik niet. Onze zuiderburen denken daar blijkbaar anders over; en het is eveneens onmogelijk om een grote Amerikaanse universiteit binnen te komen zonder dat je je eerst bewijst. Ik denk dat u een verkeerd beeld hebt van wat van een ingenieur wordt gevraagd: techniek bedrijven op een hoog niveau kan vandaag niet langer in een keet achter in de tuin! Terechte opschudding, midden november, over de peripetieën die het Belgische regime een plaatsje moeten bezorgen in het Guinness Book of Records. Eerst was er de potsierlijke eis van prins Filip dat Vlaams Blok-parlementslid Marie-Rose Morel op een deftige afstand van vijftig meter bleef tijdens de handelsmissie naar China, hoewel haar vader - Chris Morel - al een kwarteeuw de Belgische invasie in China symboliseert (zie Eminent, 11 november 2004, blz. 122). Lijkt dit niet op discriminatie? Vervolgens werd de belangrijkste partij van Vlaanderen voor de rechtbank gedaagd en opgedoekt, en pleitte La Libre Belgique voor een 'cordon médiatique'. Zou het dan toch kloppen dat het 'Vlaamse' in België wordt bestreden? AANVULLINGEN & CORRECTIES Fortis. In tegenstelling tot wat Trends liet uitschijnen in het interview met Karel Boone (28 oktober 2004, blz. 34) en Georges Jacobs (11 november 2004, blz. 34), beklemtoont Maurice Lippens, topman van Fortis, dat op 20 september 2004 wel degelijk de onafhankelijke bestuurders over de vervanging van topman Anton Van Rossum door Jean-Paul Votron zijn geraadpleegd. Op die datum werd het benoemingscomité bijeengeroepen én ging een formele raad van bestuur door. Dat was één dag voor de publieke bekendmaking van de wissel aan de top van Fortis, aldus Maurice Lippens.