Met de bouw van een transformatorstation op zee, een tweede stroomkabel naar het vasteland, de funderingen voor het tweede deel van het park en, niet te vergeten, 30 windturbines op zee zat de agenda van Jaak Rutten tijdens zijn eerste jaar als CEO van C-Power behoorlijk vol. "Als ik er één moment uit mag pikken, dan vond ik het meest indrukwekkende toch de afvaart van de eerste turbine. Het aantal kijklustigen, het gevoel van betrokkenheid, dat was heel tof, en iets om best fier over te zijn."
...

Met de bouw van een transformatorstation op zee, een tweede stroomkabel naar het vasteland, de funderingen voor het tweede deel van het park en, niet te vergeten, 30 windturbines op zee zat de agenda van Jaak Rutten tijdens zijn eerste jaar als CEO van C-Power behoorlijk vol. "Als ik er één moment uit mag pikken, dan vond ik het meest indrukwekkende toch de afvaart van de eerste turbine. Het aantal kijklustigen, het gevoel van betrokkenheid, dat was heel tof, en iets om best fier over te zijn." Hoewel hij al tien jaar in de energiesector actief was, was de complexiteit van werken op zee ook voor Rutten een nieuwe ervaring. "De weersomstandigheden, de extra kosten, het nog grotere belang van veiligheid. Maar iets nieuws beginnen is altijd een beetje een stap in het onbekende. Met mijn commerciële achtergrond is dit technische project een uitdaging, waarbij ik gelukkig kan rekenen op een goed team." Rutten, een landbouwingenieur uit het Limburgse Kessenich, was eerder commercieel directeur bij groenteconservenbedrijf Scana-Noliko en het zuivelbedrijf Madibic, en vervolgens algemeen directeur van Brepols Graphic Products en Luminus. Na de fusie van Luminus met SPE in 2005 werd hij verantwoordelijk voor de commerciële en customer service-activiteiten van de groep. JAAK RUTTEN. "Laten we eerst maar eens dit park opleveren. Tot nu toe zijn we erin geslaagd alles op tijd, veilig en binnen budget te bouwen. Dat zou ik graag zo houden. De volgende uitdaging wordt het park zo optimaal mogelijk uitbaten. Als het park één dag zou stilliggen terwijl het tegen 100 procent van zijn capaciteit had kunnen draaien, dan kost ons dat 1 miljoen euro. Dus moeten we zorgen voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid. "Dat betekent een verschuiving, van een projectorganisatie naar een operationeel bedrijf. Met andere profielen, waarvoor we nog een aantal aanwervingen zullen doen. Het is niet de bedoeling dat C-Power met zijn huidige aandeelhoudersstructuur na dit park ook nog andere projecten opstart." RUTTEN. "Ik vond dat nogal ongelukkig, met omzetcijfers die werden geïnterpreteerd als winstcijfers. Terwijl het eigenlijk gaat over een maatschappelijke keuze. Trouwens, als ik de reactie van de grote energieverbruikers goed interpreteer, dan hebben ze vooral problemen met de toewijzing van de kosten van de subsidies, niet met offshore-windparken als dusdanig." RUTTEN. "Ik denk dat we veel kunnen leren uit de zonnepanelenproblematiek. Dat soort discussies krijg je wanneer overheid en industrie te veel naast elkaar werken. Ik heb liever dat er iets meer samen wordt nagedacht, en dat dan de juiste subsidies worden toegekend. Uiteindelijk nemen wij een investeringsbeslissing op basis van de techniek en de subsidies die op dat moment bestaan. Een van de grote risico's is de rechtszekerheid. Dus pleit ik ervoor dat de juiste discussie wordt gevoerd. Subsidiemechanismen die zijn afgesproken, moeten betrouwbaar zijn." L.H."Een dag stilliggen kost 1 miljoen euro"