Investee is een project uit de koker van Aelbrecht Van Damme en Filip Celen, die elkaar tijdens hun rechtenstudies in Gent leerden kennen. Van Damme is bekend als medeoprichter van het crowdlendingplatform Winwinner en de financieringsadviseur The Harbour (zie kader onderaanAelbrecht Van Damme: van Winwinner tot Credion België). Celen werkte eerder voor The Harbour en gaat Investee operationeel leiden.
...

Investee is een project uit de koker van Aelbrecht Van Damme en Filip Celen, die elkaar tijdens hun rechtenstudies in Gent leerden kennen. Van Damme is bekend als medeoprichter van het crowdlendingplatform Winwinner en de financieringsadviseur The Harbour (zie kader onderaanAelbrecht Van Damme: van Winwinner tot Credion België). Celen werkte eerder voor The Harbour en gaat Investee operationeel leiden. "We merkten dat er veel interesse bestaat bij ondernemers om te investeren in start-ups en scale-ups, maar slechts een beperkt aantal komt daartoe", vertelt Celen. "Zo'n investering voorbereiden en begeleiden is complex, vergt veel tijd en je hebt er het best wat ervaring mee. Het wordt als individu vaak ook pas interessant als je minimaal 100.000 euro te besteden hebt, en dat is niet voor iedereen weggelegd. Bovendien worden de verwachtingen niet altijd ingelost. Een investeerder wil impact en op de hoogte blijven van de evolutie van het bedrijf, en die informatie blijft soms achterwege." Om daar een mouw aan te passen gaat Investee optreden als een dealmaker voor zijn leden. Die kunnen al instappen vanaf 20.000 euro. Celen: "Investee bundelt de middelen van zijn leden, selecteert en analyseert dossiers, en neemt het volledige management van de participatie voor zijn rekening. We bekommeren ons om de praktische beslommeringen en zorgen ervoor dat er rapporterings- en communicatielijnen opgezet worden. Naargelang de deal vaardigen we een waarnemer of een bestuurder af." Innovatief is de manier waarop Investee de middelen van zijn investeerders poolt. Dat gebeurt voor elke investering via de oprichting van een aparte maatschap. Een maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die de relatie tussen de participanten vastlegt. Door te participeren via een maatschap blijven de eigendomsrechten individueel, maar het stemrecht dat uitgeoefend wordt - bijvoorbeeld in een raad van bestuur - is collectief en onverdeeld. In de praktijk levert dat de volgende werkwijze op. Als Investee een dossier voor een kapitaalparticipatie interessant vindt, stelt het dat voor aan zijn leden. Die kunnen beslissen of ze meedoen, en voor welk bedrag ze individueel willen intekenen. Die gegevens worden contractueel vastgelegd in de maatschap. Daardoor behoudt iedere investeerder zijn individuele deelneming in functie van zijn kapitaalinbreng. Maar als de maatschap zou beslissen de participatie te verkopen, moet die beslissing collectief genomen worden. Investee onderscheidt zich van de klassieke netwerken van businessangels, zoals BAN Vlaanderen en Be.Angels, door zijn lage instapdrempel en zijn aanpak, zegt Celen: "Klassieke businessangels worden daarvoor opgeleid. Het begeleiden van hun investeringen wordt als het ware een beroepsbezigheid. De instapbedragen liggen ook aanzienlijk hoger. Er wordt vaak een beroep gedaan op het netwerk, terwijl bij Investee het netwerk op ons rekent." Sinds de oprichting in maart heeft Investee al zo'n vijftig leden aangetrokken. Celen spreekt van "businessangels van de nieuwe generatie". Drie kwart onder hen zijn jonge ondernemers die ofwel nog hun eigen bedrijf hebben, ofwel geheel of gedeeltelijk gecasht hebben. De rest zijn advocaten, managers of bankiers met een interesse voor het zakenleven (zie kader Twee investeerders aan het woord). "Zij zijn bereid in de komende drie jaar gemiddeld 75.000 tot 100.000 euro te investeren", zegt Celen. "Dat betekent dat we theoretisch over een investeringsbudget van zo'n 3,5 tot 5 miljoen euro beschikken." "We mikken op bedrijven die zich nog in een vroege fase van hun ontwikkeling bevinden", legt Aelbrecht Van Damme uit. "Er moeten wel al inkomsten zijn, klanten die bereid zijn te betalen voor producten of diensten. We investeren niet in ideeën of een businessplan dat nog moet worden gerealiseerd. Dat ook andere investeerders instappen, zien we als een pluspunt. Een bedrijf dat maximaal 1 miljoen euro zoekt, waarvan Investee 200.000 of 250.000 euro voor zijn rekening neemt, is zowat een ideale case voor ons." De investering in Imby Pet Food die Investee zonet afrondde, is daarvan een goed voorbeeld. Het bedrijf, gespecialiseerd in gezonde, duurzame honden- en kattenvoeding, is anderhalf jaar actief, werkt met een abonnementsmodel op zijn website en is binnen bij enkele distributieketens, waaronder Tom&Co. Celen: "De start-up wilde een half miljoen ophalen. Dat heeft het bedrijf gevonden bij een lead investor, Investee en enkele kleine partijen. Zo'n combinatie heeft onze voorkeur." Volgens Celen staat Investee op het punt nog een vijftal dossiers af te ronden. De komende jaren zou er dan een versnelling moeten plaatsvinden: "We hopen over drie jaar op een niveau te zitten dat we een twintigtal dossier per jaar kunnen afsluiten, goed voor zo'n 5 miljoen euro aan investeringen. De voorwaarde is dat we voldoende kwaliteitsvolle dossiers vinden, en dat het aantal leden van Investee groeit. Om onze ambitie waar te maken, zouden we tegen 2025 zo'n 200 investeerders moeten tellen." De investering in Imby Pet Food toont ook dat Investee opteert voor een brede investeringsfocus. Van Damme: "We willen ons niet beperken tot bepaalde sectoren en al zeker geen fonds voor techondernemers zijn. Daarvoor zijn er andere spelers in de markt. Jonas Dhaenens van team.blue is dan wel aandeelhouder van Investee, maar niet richtinggevend als potentiële investeerder. Eigenlijk interesseren alle gezonde bedrijven met een goed businessmodel ons - los van de sector waarin ze actief zijn. We sturen wel aan op een exit: als ze het volgende niveau bereiken, willen we kunnen uitstappen." Het logische uitvloeisel van die strategie is dat er ook een fonds komt om die bedrijven in hun volgende ontwikkelingsfase met grotere bedragen voort te financieren, geeft Celen toe: "Een platform voor zulke follow-upinvesteringen is nog een beetje toekomstmuziek. We zijn van plan dat volgend jaar of het jaar erna op te richten, in de hoop 10 miljoen euro op te halen."