Investee verzamelt ondernemers om te investeren in start-ups: ‘We willen een nieuwe generatie businessangels aanboren’

AELBRECHT VAN DAMME EN FILIP CELEN "Eigenlijk interesseren alle gezonde bedrijven met een goed businessmodel ons." © EMY ELLEBOOG

Een halfjaar na de oprichting heeft de Gentse investeringsclub Investee al zo’n vijftig ondernemers aangetrokken die bereid zijn geld te stoppen in beloftevolle groeibedrijven. Op kruissnelheid wil Investee met 200 investeerders zo’n 5 miljoen euro per jaar besteden.

Investee is een project uit de koker van Aelbrecht Van Damme en Filip Celen, die elkaar tijdens hun rechtenstudies in Gent leerden kennen. Van Damme is bekend als medeoprichter van het crowdlendingplatform Winwinner en de financieringsadviseur The Harbour (zie kader onderaanAelbrecht Van Damme: van Winwinner tot Credion België). Celen werkte eerder voor The Harbour en gaat Investee operationeel leiden.

“We merkten dat er veel interesse bestaat bij ondernemers om te investeren in start-ups en scale-ups, maar slechts een beperkt aantal komt daartoe”, vertelt Celen. “Zo’n investering voorbereiden en begeleiden is complex, vergt veel tijd en je hebt er het best wat ervaring mee. Het wordt als individu vaak ook pas interessant als je minimaal 100.000 euro te besteden hebt, en dat is niet voor iedereen weggelegd. Bovendien worden de verwachtingen niet altijd ingelost. Een investeerder wil impact en op de hoogte blijven van de evolutie van het bedrijf, en die informatie blijft soms achterwege.”

Om daar een mouw aan te passen gaat Investee optreden als een dealmaker voor zijn leden. Die kunnen al instappen vanaf 20.000 euro. Celen: “Investee bundelt de middelen van zijn leden, selecteert en analyseert dossiers, en neemt het volledige management van de participatie voor zijn rekening. We bekommeren ons om de praktische beslommeringen en zorgen ervoor dat er rapporterings- en communicatielijnen opgezet worden. Naargelang de deal vaardigen we een waarnemer of een bestuurder af.”

Maatschap

Innovatief is de manier waarop Investee de middelen van zijn investeerders poolt. Dat gebeurt voor elke investering via de oprichting van een aparte maatschap. Een maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die de relatie tussen de participanten vastlegt. Door te participeren via een maatschap blijven de eigendomsrechten individueel, maar het stemrecht dat uitgeoefend wordt – bijvoorbeeld in een raad van bestuur – is collectief en onverdeeld.

In de praktijk levert dat de volgende werkwijze op. Als Investee een dossier voor een kapitaalparticipatie interessant vindt, stelt het dat voor aan zijn leden. Die kunnen beslissen of ze meedoen, en voor welk bedrag ze individueel willen intekenen. Die gegevens worden contractueel vastgelegd in de maatschap. Daardoor behoudt iedere investeerder zijn individuele deelneming in functie van zijn kapitaalinbreng. Maar als de maatschap zou beslissen de participatie te verkopen, moet die beslissing collectief genomen worden.

Investee onderscheidt zich van de klassieke netwerken van businessangels, zoals BAN Vlaanderen en Be.Angels, door zijn lage instapdrempel en zijn aanpak, zegt Celen: “Klassieke businessangels worden daarvoor opgeleid. Het begeleiden van hun investeringen wordt als het ware een beroepsbezigheid. De instapbedragen liggen ook aanzienlijk hoger. Er wordt vaak een beroep gedaan op het netwerk, terwijl bij Investee het netwerk op ons rekent.”

Jonge ondernemers

Sinds de oprichting in maart heeft Investee al zo’n vijftig leden aangetrokken. Celen spreekt van “businessangels van de nieuwe generatie”. Drie kwart onder hen zijn jonge ondernemers die ofwel nog hun eigen bedrijf hebben, ofwel geheel of gedeeltelijk gecasht hebben. De rest zijn advocaten, managers of bankiers met een interesse voor het zakenleven (zie kader Twee investeerders aan het woord). “Zij zijn bereid in de komende drie jaar gemiddeld 75.000 tot 100.000 euro te investeren”, zegt Celen. “Dat betekent dat we theoretisch over een investeringsbudget van zo’n 3,5 tot 5 miljoen euro beschikken.”

AELBRECHT VAN DAMME EN FILIP CELEN
AELBRECHT VAN DAMME EN FILIP CELEN “Een investeerder wil impact en hij wil op de hoogte blijven van de evolutie van het bedrijf.”© EMY ELLEBOOG

“We mikken op bedrijven die zich nog in een vroege fase van hun ontwikkeling bevinden”, legt Aelbrecht Van Damme uit. “Er moeten wel al inkomsten zijn, klanten die bereid zijn te betalen voor producten of diensten. We investeren niet in ideeën of een businessplan dat nog moet worden gerealiseerd. Dat ook andere investeerders instappen, zien we als een pluspunt. Een bedrijf dat maximaal 1 miljoen euro zoekt, waarvan Investee 200.000 of 250.000 euro voor zijn rekening neemt, is zowat een ideale case voor ons.”

De investering in Imby Pet Food die Investee zonet afrondde, is daarvan een goed voorbeeld. Het bedrijf, gespecialiseerd in gezonde, duurzame honden- en kattenvoeding, is anderhalf jaar actief, werkt met een abonnementsmodel op zijn website en is binnen bij enkele distributieketens, waaronder Tom&Co. Celen: “De start-up wilde een half miljoen ophalen. Dat heeft het bedrijf gevonden bij een lead investor, Investee en enkele kleine partijen. Zo’n combinatie heeft onze voorkeur.”

Brede focus

Volgens Celen staat Investee op het punt nog een vijftal dossiers af te ronden. De komende jaren zou er dan een versnelling moeten plaatsvinden: “We hopen over drie jaar op een niveau te zitten dat we een twintigtal dossier per jaar kunnen afsluiten, goed voor zo’n 5 miljoen euro aan investeringen. De voorwaarde is dat we voldoende kwaliteitsvolle dossiers vinden, en dat het aantal leden van Investee groeit. Om onze ambitie waar te maken, zouden we tegen 2025 zo’n 200 investeerders moeten tellen.”

De investering in Imby Pet Food toont ook dat Investee opteert voor een brede investeringsfocus. Van Damme: “We willen ons niet beperken tot bepaalde sectoren en al zeker geen fonds voor techondernemers zijn. Daarvoor zijn er andere spelers in de markt. Jonas Dhaenens van team.blue is dan wel aandeelhouder van Investee, maar niet richtinggevend als potentiële investeerder. Eigenlijk interesseren alle gezonde bedrijven met een goed businessmodel ons – los van de sector waarin ze actief zijn. We sturen wel aan op een exit: als ze het volgende niveau bereiken, willen we kunnen uitstappen.”

Het logische uitvloeisel van die strategie is dat er ook een fonds komt om die bedrijven in hun volgende ontwikkelingsfase met grotere bedragen voort te financieren, geeft Celen toe: “Een platform voor zulke follow-upinvesteringen is nog een beetje toekomstmuziek. We zijn van plan dat volgend jaar of het jaar erna op te richten, in de hoop 10 miljoen euro op te halen.”

Aelbrecht Van Damme: van Winwinner tot Credion België

Investee is een project dat mee bedacht is door de Gentse ondernemer Aelbrecht Van Damme. Hij lag samen met Matthias Browaeys aan de basis van het crowdlendingplatform Winwinner en de financieringsadviseur The Harbour. De rode draad in zijn ondernemerscarrière is duidelijk: financieringsoplossingen bieden door ondernemers die op zoek zijn naar geld samen te brengen met investeerders die op zoek zijn naar interessante investeringsmogelijkheden.

“Het klopt dat er synergie mogelijk is tussen de drie bedrijven en dat je ze als een groter ecosysteem kunt zien”, zegt Van Damme. “Tegelijk hebben de drie bedrijven ook hun eigen identiteit en cliënteel. Bij Winwinner gaat het om leningen aan kmo’s en om kleine bedragen waarop je kunt intekenen. Bij Investee heb je het over kapitaalparticipaties en dus een aandeelhoudersrisico. De geïnvesteerde sommen liggen ook merkelijk hoger.”

“The Harbour adviseert en begeleidt dan weer start-ups en scale-ups, zodat ze de beste financieringsoplossing vinden. Dat kan bij een bank zijn, via een goed kredietdossier. Maar vaak moet er ook kapitaal aangetrokken of een achtergestelde lening uitgegeven worden om de bank over de streep te trekken. Daar kan crowdlending een rol in spelen, maar ook een externe investeerder of businessangel. Vaak is het een combinatie.”

Volgens Van Damme is de behoefte aan financiering bij kmo’s en start-ups de voorbije jaren en maanden toegenomen: “Eerst was er covid, nu zijn er de inflatie, de stijgende rente, de stagnerende economie en de energiecrisis. Banken staan steeds meer op de rem. Voor kmo’s die over weinig eigen middelen beschikken, is het bijzonder moeilijk geworden nog aan bankkrediet te geraken.”

Daarom sloot Van Damme een samenwerkingsakkoord met het Nederlandse Credion. Dat bedrijf verleent al meer dan twintig jaar onafhankelijk zakelijk advies in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen aan Nederlandse kleine en middelgrote bedrijven. Via de oprichting van Credion België wil Van Damme een beroep doen op de kennis en de expertise van de Nederlanders.

“Nederland loopt voorop in financiering”, zegt Van Damme. “De functie van onafhankelijk financieringsadviseur is er niet meer weg te denken. Dat concept willen we vertalen naar de Belgische markt.” Credion België is sinds kort actief vanuit vestigingen in Brugge en Gent. Op korte termijn wil Van Damme de Belgische Credion-franchise uitbreiden tot zeven vestigingen.

Twee investeerders aan het woord

De Oost-Vlaming Mark De Backer sloot zich als investeerder aan bij Investee. De Backer werkte lang als manager voor HP. Sinds enkele jaren verleent hij strategisch advies, treedt hij op als actief bestuurder en begeleidt hij als mentor een aantal managers en ondernemers. “Als privé-investeerder ben ik altijd geïnteresseerd geweest in alternatieve financieringsvormen, zoals crowdplatformen, peer-to-peerlenen of businessangelactiviteiten”, vertelt hij.

“Investee biedt mij toegang tot sectoren en dossiers die ik als individuele businessangel niet zou hebben. De investering in Imby Pet Food bijvoorbeeld. Met mijn technologische achtergrond zag ik niet direct een raakvlak, maar het aspect duurzaamheid sprak me aan. Investee bereidt bovendien de dossiers voor en organiseert pitchevents. Daardoor krijg je een beter inzicht in het potentieel van een investering en heb je een directe link met de ondernemer.”

Ook voor de ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal heeft de werkwijze van Investee voordelen, vindt De Backer: “Doordat de middelen van diverse individuele investeerders gebundeld worden, kunnen ze meer kapitaal aantrekken en krijgen ze toegang tot een groot netwerk van expertise. Tegelijk behouden ze met Investee één aanspreekpunt.”

De West-Vlaming Christoph De Preter is medeoprichter van het advocatenkantoor Edson en heeft een ondernemerstraject achter de rug. Hij was als chief commercial officer betrokken bij de scale-up Luciad, een spin-off van de KU Leuven die in 2017 verkocht werd aan het Zweedse Hexagon. “Vanuit die achtergrond ben ik als investeerder geïnteresseerd in bedrijven die snel willen groeien en een commercieel apparaat moeten uitbouwen”, zegt hij.

Zijn keuze voor Investee is ingegeven door de hoge kwaliteit van het netwerk van investeerders: “Het zijn stuk voor stuk mensen uit het bedrijfsleven met een passie voor ondernemen, die hun expertise ter beschikking stellen. De discussies die ik al meemaakte, zijn intellectueel heel verrijkend. Investee van zijn kant zorgt voor een goede audit en dealflow, waardoor er voldoende interessante investeringsmogelijkheden de revue passeren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content