De Bouwkroniek: nieuwe internettoepasing
...

De Bouwkroniek: nieuwe internettoepasingDe Bouwkroniek loopt al jaren mee in de spits van de internetontwikkeling. Op 22 november wordt alweer de derde versie van de site www.bouwkroniek.be voorgesteld, een vollediger en nog gebruiksvriendelijker versie. Op de site wordt één grote nieuwigheid ingebouwd: de aanbestedingen worden on line geplaatst en kunnen door elke gebruiker op persoonlijke wijze aangewend worden. Hoe gaat het in zijn werk? Elke abonnee van de Bouwkroniek kan voortaan voor zichzelf een persoonlijk profiel opmaken, zoals zijn activiteit, zijn sector enzovoort. Dankzij dat profiel worden vervolgens de aanbestedingen geselecteerd die hem kunnen interesseren. Het profiel kan heel breed opgevat worden maar het kan door middel van trefwoorden ook verfijnd worden.Een andere nieuwigheid is dat de gebruikers per e-mail verwittigd worden als er een wijziging komt in de aanbestedingen die met zijn profiel overeenkomen. Zo kan hij de evolutie van de geselecteerde aanbestedingen rechtstreeks volgen en wordt hij ook ingelicht als er een nieuw bod is binnengekomen. De informatie zit vervat in een pdf-bestand, maar is ook rechtstreeks beschikbaar op de site.De site bevat alle aanbestedingen sinds oktober 1999. De gegevensbank wordt dagelijks aangepast en omvat, alle sectoren en gewesten bij elkaar genomen, op dit ogenblik 7000 aanbestedingen.New York blijft duurste handelsstadNew York ligt bij de retailers nog altijd in de gunst. De Big Apple is eens te meer als overwinnaar uit de bus gekomen in de studie ' Main Streets across the World' van Cushman & Wakefield Healey & Baker. Dat jaarlijkse rapport analyseert de 221 voornaamste shoppinglocaties uit 44 landen. Fifth Avenue en East 57th Street kapen de prijs van de duurste winkelstraat weg, met huurgelden van 7629 euro per vierkante meter per jaar, wat 20% meer is dan wat in Parijs op de Champs Elysées opgetekend werd, die tweede staat (6287 euro per vierkante meter per jaar. Hongkong vervolledigt het koptrio (5449 euro per vierkante meter per jaar). Oxford Street in Londen staat op de vierde plaats (4735 euro per vierkante meter per jaar) en gaat er in vergelijking met vorig jaar een plaats op vooruit. Ze heeft daarbij Sydney (3423 euro per vierkante meter per jaar) voorbijgestoken. Alles bij elkaar genomen kende Europa een toename van de huurprijzen met 2,4%. Wanneer enkel de eurozone in aanmerking genomen wordt, stijgt dat percentage naar 5,3%. Parijs en Londen staan bovenaan. Acht van de tien duurste winkelstraten in Europa bevinden zich dan ook in die twee steden. Enkel het Manezhnaya-plein in Moskou (3038 euro per vierkante meter per jaar) en de Kaufingerstrassein München (2700 euro per vierkante meter per jaar) slagen erin om zich daar tussen te wringen op respectievelijk de achtste en de tiende plaats. Net zoals vorig jaar bekleedt Brussel een eervolle 26ste plaats. De huurprijzen in de Nieuwstraat bedragen 1264 euro per vierkante meter per jaar, maar worden dicht op de hielen gezeten door de Meir in Antwerpen met 1239 euro per vierkante meter per jaar.Solvay organiseert een vastgoedcyclusVanaf februari aanstaande begint de Ecole de Commerce Solvay aan een derdecyclusvorming in vastgoed. Het programma wordt geleid door Jean-Paul Loozen, professor aan de Saïd Business School, en richt zich tot de professionals uit de sector van het bedrijfsvastgoed. De cyclus biedt de basismaterie aan in zeven modules die verscheidene thema's exploreren: stedenbouw, marktparameters, vastgoedontwikkeling en -promotie, ontwerp, technische begrippen, professionele en institutionele vastgoedinvesteringen, het juridische kader van de vastgoedsector, fiscaliteit gekoppeld aan de boekhouding van investeringen en zakelijke rechten, en de schatting van onroerend goed. De cursussen zijn een combinatie van academische aanbreng door professoren en de ervaring van professionals. Info: Ecole de Commerce Solvay, coördinatrice Manon Jacob, 02-650 65 57, e-mail: manon.jacob@ulb.ac.be, website: ulb.ac.be/immobilierVéronique Pirson [{ssquf}]