Sinds eind 2010 werk ik in België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland voor vier verschillende werkgevers binnen eenzelfde groep. Ik ben zwanger en moet binnenkort bevallen. Hoe wordt mijn moederschapsverlof dan geregeld? Wie zal me betalen? En hoelang? Ik woon in België en het grootste deel van mijn werk voer ik hier ook uit.

Het moederschapsverlof valt zowel onder de sociale zekerheid als onder het arbeidsrecht. Voor de sociale zekerheid bent u volgens de Europese regels onderworpen aan het Belgische stelsel (land van domicilie en hoofdactiviteit), en dat geldt ook voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
...

Het moederschapsverlof valt zowel onder de sociale zekerheid als onder het arbeidsrecht. Voor de sociale zekerheid bent u volgens de Europese regels onderworpen aan het Belgische stelsel (land van domicilie en hoofdactiviteit), en dat geldt ook voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Daarom moet u zich alleen richten tot uw Belgische ziekenfonds. Om uw uitkering te berekenen, zal het ziekenfonds niet alleen rekening houden met uw Belgische salaris, maar ook met uw Nederlandse, Zwitserse en Franse inkomen. Op het vlak van het arbeidsrecht is de kwestie van de duur van het moederschapsverlof helaas niet zo eenvoudig. Er bestaat geen Europees reglement dat deze materie harmoniseert. U moet zich daarom baseren op de contracten die afgesloten werden om te bepalen welke wetgeving van toepassing is. Waarschijnlijk bepalen uw Franse, Zwitserse en Nederlandse arbeidscontracten dat de wet van het land van activiteit van toepassing is. U moet zich dus op het Belgische, Franse, Nederlandse en Zwitserse recht baseren om de duur en de modaliteiten van het moederschapsverlof te bepalen. Gelukkig sluiten deze bepalingen vrij goed op elkaar aan (een Europese richtlijn uit 1992 schrijft minimaal veertien weken bevallingsverlof voor, maar de lidstaten mogen daarin verdergaan) en België bevindt zich met vijftien weken ergens in het midden (veertien in Zwitserland en zestien in Nederland voor de geboorte van één kind). In de praktijk kunt u dus het Belgische aantal dagen toepassen. Daarom zal de toepassing van de Belgische wetgeving geen noemenswaardige problemen opleveren als u daarmee akkoord gaat. Er kan een kleine bijlage bij de arbeidscontracten opgemaakt worden om het akkoord van de partijen over de toepassing van de Belgische wet inzake moederschapsverlof te bevestigen. Maar zelfs met zo'n akkoord zouden bepaalde Franse, Nederlandse of Zwitserse bepalingen nog toegepast kunnen worden als ze beschouwd worden als essentiële wetten (politie- en veiligheidswetten). Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.