Frank en Els zijn twee veertigers die stilaan aan een verbouwing van hun woning toe zijn. Ze hebben destijds voor de aankoop ervan een hypothecair krediet afgesloten, maar die lening is sinds vorig jaar helemaal afbetaald. Was dat niet het geval geweest, dan hadden ze de renovatie mogelijk kunnen financieren via de heropname van het reeds terugbetaalde kapitaal van het bestaande krediet. Heel wat banken bieden die optie aan. Daardoor hoeft u geen nieuwe lening af te sluiten, waardoor u administratie- en notariskosten kunt vermijden.
...

Frank en Els zijn twee veertigers die stilaan aan een verbouwing van hun woning toe zijn. Ze hebben destijds voor de aankoop ervan een hypothecair krediet afgesloten, maar die lening is sinds vorig jaar helemaal afbetaald. Was dat niet het geval geweest, dan hadden ze de renovatie mogelijk kunnen financieren via de heropname van het reeds terugbetaalde kapitaal van het bestaande krediet. Heel wat banken bieden die optie aan. Daardoor hoeft u geen nieuwe lening af te sluiten, waardoor u administratie- en notariskosten kunt vermijden. Voor renovatiewerken die een beperkte investering vergen, bieden de meeste financiële instellingen ook een renovatiekrediet aan. Dat is een lening op afbetaling, die maandelijks terugbetaald wordt via vaste bedragen. De administratieve formaliteiten zijn sneller afgehandeld dan bij een hypothecair krediet, waardoor er geen of nauwelijks dossierkosten zijn. Een renovatiekrediet hoeft bovendien niet notarieel te worden vastgelegd, zodat er ook geen notariskosten zijn. Frank en Els hebben wel wat spaargeld, maar willen graag 25.000 euro lenen voor de financiering van hun verbouwing. Ze informeren bij verschillende banken naar de voorwaarden van een renovatiekrediet. Al snel merken ze dat de commerciële benaming verschilt van bank tot bank, en dat ook de tarieven sterk uiteenlopen. Voor een lening met een looptijd van vijf jaar schommelen de jaarlijkse kostenpercentages (dat zijn 'all-in'-tarieven, inclusief eventuele kosten) tussen 3,90 en 6,40 procent. Dat betekent een verschil van 1642 euro aan terug te betalen intresten. Bovendien liggen de tarieven voor een renovatielening sowieso hoger dan die voor een hypotheeklening. Frank en Els betalen minstens een procent meer dan voor een vergelijkbaar traditioneel woonkrediet bij dezelfde bank. Ze besparen wel flink op de aktekosten: op een leenbedrag van 25.000 euro gaat het al snel om een winst van ruim 2000 euro. Bovendien wordt een renovatiekrediet in principe makkelijker toegekend dan een hypotheeklening, waardoor de werken sneller kunnen starten. Er worden doorgaans ook geen extra waarborgen gevraagd. Een renovatielening is weliswaar onderworpen aan wettelijke beperkingen, onder andere wat de terugbetalingstermijnen betreft. De maximale periode waarover Frank en Els het krediet kunnen spreiden, is afhankelijk van het geleende bedrag. Een leenbedrag van 25.000 euro mogen ze over een termijn van maximaal tien jaar terugbetalen. Maar voor een bedrag van bijvoorbeeld 10.000 euro is de maximumlooptijd 48 maanden. Een renovatielening kunt u in principe afsluiten voor alle verbouwingswerken in en rond het huis, dus ook voor de aanleg van een oprit of de bouw van een veranda. Frank en Els beperken zich tot de woning zelf, maar willen wel energiebesparende ingrepen doen, zoals het dak isoleren en de verwarmingsketel vervangen. Daardoor komen ze bij sommige banken in aanmerking voor een extra voordelig eco- of energiekrediet. Dat is net als een gewoon renovatiekrediet een flexibele lening op afbetaling, die ze zonder tussenkomst van een notaris kunnen afsluiten. De tarieven voor zo'n ecokrediet liggen lager dan die van een regulier renovatiekrediet. Zo willen banken hun klanten aanzetten tot energiebesparende maatregelen. Frank en Els stellen opnieuw grote verschillen vast tussen de kredietgevers. De jaarlijkse kostenpercentages variëren tussen 1,99 en 4,80 procent, goed voor een verschil in terug te betalen intresten van ongeveer 1830 euro. Bovendien zijn ook de verschillen tussen de tarieven voor een renovatiekrediet en een energiekrediet bij sommige banken veel groter dan bij andere (zie tabel Renovatielening is duurder dan energielening). Om in aanmerking te komen voor een ecokrediet, moeten er uiteraard energiebesparende investeringen gedaan worden. Voorbeelden zijn oude ruiten vervangen door hoogrendementsbeglazing, het dak isoleren of de stookketel inruilen voor een zuiniger model. Ook investeringen in thermostatische kranen, zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp en een energieaudit komen in aanmerking. Welk percentage van het renovatiebudget naar de energiebesparende maatregelen moet gaan, verschilt naargelang de kredietgever. Soms is 50 procent al voldoende. Bovendien hanteert elke bank eigen minimum- en maximumtermijnen binnen de wettelijke bepaalde marges. Bij Cetelem, AXA, KBC, BNP Paribas Fortis, Fintro en Bpost Bank bedraagt de looptijd minimaal een jaar, terwijl andere kredietgevers ook kortere periodes toestaan. De meeste banken hanteren een maximale looptijd van tien jaar, maar bij KBC en Bpost Bank kunnen Frank en Els maximaal over een periode van respectievelijk zes en zeven jaar lenen. Alle kredietgevers hanteren ook een ondergrens in het te lenen bedrag (zie tabel Banken stellen grenzen). Die varieert tussen 1250 en 2500 euro. CPH Banque is de enige die geen bovengrens hanteert. Alle andere banken doen dat wel. Voor grotere bedragen trachten ze kandidaat-verbouwers in de richting van het traditionele woonkrediet te duwen. Daarbij dient de woning als onderpand. Met hun leenbedrag van 25.000 euro kunnen Frank en Els bij alle vermelde banken terecht voor een energiekrediet. De federale overheid moedigde lenen voor energiebesparende investeringen in het verleden extra aan via de zogeheten intrestbonificatie. U genoot dan een directe rentekorting van 1,5 procent op het tarief dat de bank aanrekende voor haar ecokrediet. In 2012 is de intrestbonificatie stopgezet. In tegenstelling tot bij een hypothecair krediet zijn de fiscale voordelen van een energiekrediet (of renovatielening) bovendien beperkt tot de belastingaftrek van de intresten. U doet er dus goed aan behalve naar het financiële plaatje ook naar de fiscale gevolgen van de kredietopties te kijken. Uw bankier kan u daarbij helpen. Vergeet ook niet dat energiebesparende investeringen ook uw energiefactuur aanzienlijk kunnen verlagen. Bovendien komt u voor sommige maatregelen in aanmerking voor een financiële of fiscale tegemoetkoming van de overheid, de gemeente of uw netbeheerder.Roel Van EspenDe tarieven voor een renovatielening liggen hoger dan die voor een hypotheeklening.