I mmoTrends gaf in 1993 de aanzet voor de creatie van de Prijs van het Bedrijfsgebouw. Bedrijfsleiders wat meer architecturaal bewustmaken was het opzet van de wedstrijd. En dat door ze gewoon te tonen dat kwaliteitsvol bouwen niet noodzakelijk duurder is. Integendeel: op lange termijn worden er reële besparingen gerealiseerd. Daarnaast kan het ook een positief effect hebben op het bedrijfsimago.
...

I mmoTrends gaf in 1993 de aanzet voor de creatie van de Prijs van het Bedrijfsgebouw. Bedrijfsleiders wat meer architecturaal bewustmaken was het opzet van de wedstrijd. En dat door ze gewoon te tonen dat kwaliteitsvol bouwen niet noodzakelijk duurder is. Integendeel: op lange termijn worden er reële besparingen gerealiseerd. Daarnaast kan het ook een positief effect hebben op het bedrijfsimago. In het verlengde van die denkwijze duurde het niet lang vooraleer de Prijs Cultureel Erfgoed aan de wedstrijd werd toegevoegd. Die prijs wenst de aandacht te vestigen op een uitgesproken project of initiatief op historisch-cultureel vlak. Mettertijd verruimde de wedstrijd ook zijn werkterrein met een InternationalePrijs. Dit jaar zal deze prijs uitzonderlijk later worden uitgereikt tijdens een speciaal evenement. De Prijs van de Woning, nieuwbouw of gerenoveerd, werd drie jaar geleden in het leven geroepen. Zo groeide de traditionele Prijs van het Bedrijfsgebouw uit tot de wedstrijd GebouwvanhetJaar die we nu kennen. De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Batibouw, Bouwkronieken en de ConfederatieBouw. De jury heeft altijd uit pioniers bestaan. We denken met veel eerbetoon terug aan RenéGreisch en PietBekaert. Net als de huidige juryleden, JanBruggemans (voorzitter), LaurentNey en DirkJaspaert, deelden zij de wens om het niveau van de architectuur in ons land op te trekken. Dit jaar werden er 55 projecten ingediend: 41 in de categorie niet-residentieel gebouw en 14 in de categorie eengezinswoning. Een schat aan kwaliteit. Eén zaak is echter jammer: de duidelijke ondervertegenwoordiging van kandidaturen uit het zuiden van het land en uit de hoofdstad. Meer dan 90 % van de dossiers is immers afkomstig uit Vlaanderen. Dat Vlaamse dynamisme kunnen we dan weer alleen maar toejuichen! De jury maakte een eerste selectie op basis van de door de kandidaten voorbereide dossiers. Daarna bleven er nog zestien projecten over: tien voor de categorie niet-residentieel gebouw en zes voor de categorie eengezinswoning. Vervolgens bezochten de juryleden deze gebouwen samen met de opdrachtgever en de architect die zijn creatie daarbij kon toelichten. De winnaars in de categorie niet-residentieel gebouw zijn Telindus in Heverlee, een ontwerp van JoCrepainArchitect, de winnaar van de eerste editie met zijn plannen voor de renovatie van de Uco-gebouwen, en de aula RectorDhanis van de Ufsia in Antwerpen, een concept van Driesen- Meersman- Thomaes architecten. Daarmee wenste de jury de makers van een verschillende typologie te bekronen: privé en openbaar. Hoewel hun middelen, universum en missie verschillen, passen deze twee projecten nochtans in een identieke filosofie van kwaliteit en precisie tegenover de gestelde vraag. Innovatie vindt een gunstige weerklank met de nominatie van Furnibo in Veurne, waar BuroII erin geslaagd is om in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een gebouw te realiseren dat opvalt door zijn techniciteit. Het werd ontworpen op basis van een specifiek procédé voor betonconstructies waarin de onderneming gespecialiseerd is. De nominatie van de Topsporthal Lange Munte in Kortrijk van het bureau AWG Architecten beloont een zuinig en bijzonder ingenieus gebruik van overheidsgeld. Originaliteit die in het teken staat van finesse en elegantie, is de belangrijkste troef van de woning House2 ( architectenDessauvageenMohammadi) in de buurt van Brugge, die de prijs voor de beste eengezinswoning in de wacht sleept. HerwigVanSoom van het bureau Orca kwam ook verrassend uit de hoek met zijn woning van rietbundels en leembepleistering. En dan zijn er nog twee nominaties voor woon- en stadsprojecten in een niet zo makkelijke context: de rehabilitatie in winkels en woningen van het Brusselse Dansaertblok ( PierreBlondelArchitectes) en de verbouwing van huizen in vijf sociale woningen in Sint-Katelijne-Waver ( ArchitectenbureauJanMaenhout). Via een speciale prijs, met name de PrijsvandeJury, wenste de jury eveneens de aandacht te vestigen op het werk dat Bouwmeester bObVanReeth de voorbije zes jaar heeft verricht. Veronique Pirson