ZAIRE-DESKUNDIGEN NIEUWE STIJL.
...

ZAIRE-DESKUNDIGEN NIEUWE STIJL.Gek toch hoe de "Zaïre-specialisten" van weleer dit predikaat, waarmee ze jarenlang koketteerden, vandaag kordaat van zich afschudden. De Zaïre-deskundigen van gisteren verkondigen tegenwoordig doodleuk dezelfde stellingen waarvoor ze dit blad vijf jaar lang verketterden als Moboetoe-gezind. Wie in Humo van 6 oktober het interview leest met BRTN-journalist Walter Zinzen, naar aanleiding van zijn interessante boek over Zaïre, vindt daar samengevat wat Trends jarenlang heeft geschreven (dat kan men natrekken).Zinzen waarschuwt CVP-voorzitter Van Hecke na zijn jongste bezoek aan Kinshasa : "Het uitstippelen van een Zaïre-beleid dient te gebeuren op basis van een korrekte weergave van de werkelijkheid. " In zijn Zaïre-verslaggeving op de BRTN heeft Zinzen zelden blijk gegeven van een korrekte inschatting van de Zaïrese werkelijkheid. Vandaag stelt hij : "Het Belgisch beleid, dat erop gericht was Moboetoe te isoleren, is mislukt. " Hij en zijn medestanders van de SP waren jarenlang obstinaat bezig met dat streefdoel."Zoiets als een demokratische oppositie bestaat eenvoudig niet in Zaïre. " Bedoelt Walter Zinzen de rij opposanten die hij al die jaren op de beeldbuis toonde ? "Ook Tshisekedi heeft boter op het hoofd. " Precies. Zinzen stelt ook vast dat de Zaïrezen zich verrassend goed behelpen zonder de Belgische betweters. Trends belichtte herhaaldelijk de kracht van het informele ondernemerschap in Zaïre.Klap op de vuurpijl : Walter Zinzen heeft twijfels over de vermeende moordpartij in Lubumbashi (tot voor kort heette dat systematisch "het bloedbad").Onze konfrater staat nog achter één myte : "Er valt in Zaïre weer poen te scheppen. " Daarin ziet hij de voornaamste verklaring voor de Zaïre-bocht van de CVP (na de eerste bocht van SP'er Erik Derycke eind vorig jaar).Hier verschillen wij van mening met Zinzen. Er valt in Zaïre geen poen te scheppen tenzij voor de enkelingen die, gebruik makend van de privatizeringsplannen, in de boot stappen met de intimi van de huidige premier Kengo. Die is erg aktief in het voeren van een soberheidsbeleid ten koste van de bevolking, niet ten koste van zichzelf en zijn entourage.Al kunnen we, zelfs na deze vaststelling, er moeilijk onderuit dat in een ontwikkelingsland als Zaïre elk begin van industriële ontwikkeling, zoals elders, allicht zal verlopen via joint ventures tussen buitenlandse groepen en de uit Europa gerepatrieerde kapitalen van de Zaïrese elite die zich verrijkt heeft op de rug van de massa en met ontwikkelingsgeld. Een handvol van dergelijke joint ventures zou al een fenomenale stap vooruit betekenen.Het boek Mobutu, van mirakel tot malaise van Walter Zinzen (uitgeverij Hadewijch) kunnen we desalniettemin aanbevelen : het heeft de verdienste dat enkele decennia van de Zaïrese geschiedenis duidelijk geschetst worden in een onderhoudende en journalistieke stijl.WALTER ZINZENMerkwaardig boek, verrassende "Zaïre-bocht. "