Op 23 juli 2020 verscheen de zogenoemde derde coronawet in het Belgisch Staatsblad. Ze verzamelt fiscale steunmaatregelen die de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen en organisaties moeten beperken. De wet voorziet onder meer in een verhoging van het belastingvoordeel voor in 2020 gedane giften aan goede doelen. Meer bepaald: van 45 naar 60 procent. Volgens een studie van Hogeschool Gent doneerden twee op de drie Vlamingen vorig jaar gemiddeld 240 euro. Voor datzelfde bedrag stijgt de belastingvermindering in 2020 dus van 108 naar 144 euro.

Er zijn voorwaarden om giften fiscaal in mindering te kunnen brengen. Allereerst moeten ze ten goede komen aan organisaties die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet (waaronder universiteiten en universitaire ziekenhuizen), ofwel erkend zijn door de minister van Financiën. Een overzicht vindt u hier. De tweede voorwaarde gaat over het bedrag van de gift: om aftrekbaar te zijn, moet de totale aan een organisatie betaalde som minstens 40 euro bedragen. U mag dit bedrag in één of meerdere keren in hetzelfde kalenderjaar betalen.

Het totaalbedrag aan aftrekbare giften is niet onbeperkt. In 2019 mocht u maximaal 10 procent van uw totale netto-inkomen fiscaal inbrengen, met een maximum van 392.200 euro. In 2020 mag u uitzonderlijk tot 20 procent van dat inkomen aftrekken. Het plafond wordt voor dit inkomstenjaar geïndexeerd tot 397.850 euro. De organisaties die uw giften ontvangen, bezorgen u begin volgend jaar een fiscaal attest. De betaalde bedragen neemt u op in Vak X - '(Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen' van uw belastingaangifte.

Op 23 juli 2020 verscheen de zogenoemde derde coronawet in het Belgisch Staatsblad. Ze verzamelt fiscale steunmaatregelen die de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen en organisaties moeten beperken. De wet voorziet onder meer in een verhoging van het belastingvoordeel voor in 2020 gedane giften aan goede doelen. Meer bepaald: van 45 naar 60 procent. Volgens een studie van Hogeschool Gent doneerden twee op de drie Vlamingen vorig jaar gemiddeld 240 euro. Voor datzelfde bedrag stijgt de belastingvermindering in 2020 dus van 108 naar 144 euro.Er zijn voorwaarden om giften fiscaal in mindering te kunnen brengen. Allereerst moeten ze ten goede komen aan organisaties die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet (waaronder universiteiten en universitaire ziekenhuizen), ofwel erkend zijn door de minister van Financiën. Een overzicht vindt u hier. De tweede voorwaarde gaat over het bedrag van de gift: om aftrekbaar te zijn, moet de totale aan een organisatie betaalde som minstens 40 euro bedragen. U mag dit bedrag in één of meerdere keren in hetzelfde kalenderjaar betalen.Het totaalbedrag aan aftrekbare giften is niet onbeperkt. In 2019 mocht u maximaal 10 procent van uw totale netto-inkomen fiscaal inbrengen, met een maximum van 392.200 euro. In 2020 mag u uitzonderlijk tot 20 procent van dat inkomen aftrekken. Het plafond wordt voor dit inkomstenjaar geïndexeerd tot 397.850 euro. De organisaties die uw giften ontvangen, bezorgen u begin volgend jaar een fiscaal attest. De betaalde bedragen neemt u op in Vak X - '(Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen' van uw belastingaangifte.