In de eerste helft van het bestaan van de euro leek het allemaal van een leien dakje te gaan. Toen toonden de crises in Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje dat zijn fundamenten fragiel waren. Er volgden haastig structurele herstellingen.
...