De Belgische loonkostenhandicap stabiliseert de komende twee jaar en blijft rond de 10 procent hangen, ondanks de maatregelen van de federale regering. Dat staat in nieuwe cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Tijdens de jongste begrotingsbesprekingen besliste de federale regering de loonhandicap de komende twee jaar te verminderen en zelfs af te bouwen tegen 2018. Dat moet gebeuren door onder andere een reële loonstop door te voeren, de werkgeversbijdragen te verlagen en de indexkorf aan te passen om de inflatie.

Volgens de cijfers van de OESO is die doelstelling niet realistisch. De regering gaat uit van de loonkostenevolutie per werknemer en per uur en die wordt niet gecorrigeerd voor productiviteit. "Zelfs indien de loonkosten per uur of per werknemer stabiel blijven, neemt de Belgische loonkostenhandicap toe", zegt Geert Janssens, hoofdeconoom van VKW Metena. "Het probleem is dat de productiviteit in de buurlanden al jaren sneller stijgt dan bij ons."

Janssens benadrukt dat we ook niet moeten rekenen op een sterkere loonkostenstijging in Duitsland om onze handicap weg te werken. "Volgens de OESO stijgen de Belgische loonkosten met 3 en 3,3 procent in 2013 en 2014. Dat komt overeen met de loonkostenstijgingen in Duitsland."

De Belgische loonkostenhandicap stabiliseert de komende twee jaar en blijft rond de 10 procent hangen, ondanks de maatregelen van de federale regering. Dat staat in nieuwe cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Tijdens de jongste begrotingsbesprekingen besliste de federale regering de loonhandicap de komende twee jaar te verminderen en zelfs af te bouwen tegen 2018. Dat moet gebeuren door onder andere een reële loonstop door te voeren, de werkgeversbijdragen te verlagen en de indexkorf aan te passen om de inflatie. Volgens de cijfers van de OESO is die doelstelling niet realistisch. De regering gaat uit van de loonkostenevolutie per werknemer en per uur en die wordt niet gecorrigeerd voor productiviteit. "Zelfs indien de loonkosten per uur of per werknemer stabiel blijven, neemt de Belgische loonkostenhandicap toe", zegt Geert Janssens, hoofdeconoom van VKW Metena. "Het probleem is dat de productiviteit in de buurlanden al jaren sneller stijgt dan bij ons." Janssens benadrukt dat we ook niet moeten rekenen op een sterkere loonkostenstijging in Duitsland om onze handicap weg te werken. "Volgens de OESO stijgen de Belgische loonkosten met 3 en 3,3 procent in 2013 en 2014. Dat komt overeen met de loonkostenstijgingen in Duitsland."