Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 8,2 miljard euro, volgens het Planbureau. Dat is 5 miljard meer dan gedacht. De volgende federale regering staat voor een gigantische budgettaire uitdaging door de ondermaatse sanering onder de regering-Michel.
...

Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 8,2 miljard euro, volgens het Planbureau. Dat is 5 miljard meer dan gedacht. De volgende federale regering staat voor een gigantische budgettaire uitdaging door de ondermaatse sanering onder de regering-Michel. Dan doen de steden en gemeenten het aan de vooravond van de lokale verkiezingen een stuk beter. De som van alle autofinancieringsmarges van de Vlaamse steden en gemeenten bedroeg vorig jaar 921 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen de exploitatieontvangsten enerzijds, en de uitgaven en aflossingen voor leningen anderzijds. Ze geeft weer of de financiën structureel in evenwicht zijn en of het bestuur zijn leninglasten - die het gevolg zijn van investeringen - kan dragen.De Vlaamse steden en gemeenten zijn dus financieel gezond. Dat is een gevolg van de strenge budgettaire regels die de Vlaamse voogdijoverheid heeft opgelegd. Zo gaat het altijd in België: saneringen gebeuren enkel met een stok achter de deur. De case van de Vlaamse lokale besturen is des te interessanter omdat ze hun budgettaire evenwicht vooral via besparingen hebben behaald. De belastingen gingen aan het begin van de bestuursperiode in één op de tien steden en gemeenten omhoog, maar werden daarna opnieuw verlaagd. Hopelijk houden de lokale besturen dat beleid ook de komende jaren aan. Alleen wordt dat een hele zware opdracht. De investeringen moeten tussen 2019 en 2025 dringend omhoog. Daarnaast moeten de lokale besturen blijven meebetalen voor de pensioenen van hun statutaire ambtenaren. Ten slotte verliezen de steden en gemeenten op termijn meer dan 300 miljoen euro aan belastinginkomsten door de taxshift. De verleiding zal de komende jaren dan ook groot zijn de belastingen toch te verhogen.