Dinsdag. De Europese Commissie schrijft een brief aan de federale regering, voor zover daar nog iemand de post in ontvangst neemt. Ze dankt België om in moeilijke politieke omstandigheden een ontwerpbegroting in te dienen, maar wordt niet vrolijk van het resultaat. In 2020 zal het structurele begrotingssaldo van de gezamenlijke overheden met 0,3 procent van het bbp achteruitgaan, terwijl Europa een verbetering met 0,6 procent eist. De Commissie merkt op dat de overheidsuitgaven volgend jaar met 4,7 procent stijgen, terwijl gevraagd was de stijging te beperken tot 1,6 procent om de vereiste sanering van de begroting mogelijk te maken. De overheid zal, bij ongewijzigd beleid op federaal niveau, volgend jaar 6 miljard euro meer uitgeven dan aanbevolen door Europa. Dat de ontsporing van de begroting integraal te wijten is aan een ontsporing van de uitgaven, vooral die voor de pensioenen, heeft nog geen enkele minister over de lippen gekregen. De vergrijzing is bezig de Belgische politieke club in de vernieling te spelen. De factuur van decennia gebrekkige voorbereiding op deze grijze golf, valt ongenadig in de bus.
...