In november kwam de daling op jaarbasis uit op 5,6 procent, in oktober op 3,8 procent. De daling van de problematische jongerenwerkloosheid lijkt dus te versnellen. Het Brussels gewest telde eind december nog 14.032 werklozer jonger dan 25. De algemene werkloosheidsgraad bleef op jaarbasis status quo op 20,4 procent in december. Bij de mannen is dit 19,9 procent, bij de vrouwen 20,9 procent. Pro memorie, in Wallonië kwam de werkloosheidsgraad in november volgens de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem uit op 14 procent. De Vlaamse VDAB meldde voor december een werkloosheidsgraad van 7,76 procent. In absolute cijfers steeg de Brusselse groep niet-werkende werkzoekenden op jaarbasis wel met 1.249 personen (+1,2 procent) tot 109.276. Actiris wijst er steevast op dat de stijging van het aantal werkzoekenden moet gezien worden in de context van de demografische evolutie in Brussel, waar de arbeidsmarkt een aanzienlijke stijging van het aantal nieuwkomers telt. De langdurige werkloosheid (+2 jaar) nam op jaarbasis met 3,1 procent toe (+1.508) tot 50.752. Actiris ontving in december 7.300 werkaanbiedingen, inclusief aanbiedingen van Forem en VDAB. Het aantal werkaanbiedingen voor banen in het Brusselse kwam uit op 2.152. (Belga)

In november kwam de daling op jaarbasis uit op 5,6 procent, in oktober op 3,8 procent. De daling van de problematische jongerenwerkloosheid lijkt dus te versnellen. Het Brussels gewest telde eind december nog 14.032 werklozer jonger dan 25. De algemene werkloosheidsgraad bleef op jaarbasis status quo op 20,4 procent in december. Bij de mannen is dit 19,9 procent, bij de vrouwen 20,9 procent. Pro memorie, in Wallonië kwam de werkloosheidsgraad in november volgens de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem uit op 14 procent. De Vlaamse VDAB meldde voor december een werkloosheidsgraad van 7,76 procent. In absolute cijfers steeg de Brusselse groep niet-werkende werkzoekenden op jaarbasis wel met 1.249 personen (+1,2 procent) tot 109.276. Actiris wijst er steevast op dat de stijging van het aantal werkzoekenden moet gezien worden in de context van de demografische evolutie in Brussel, waar de arbeidsmarkt een aanzienlijke stijging van het aantal nieuwkomers telt. De langdurige werkloosheid (+2 jaar) nam op jaarbasis met 3,1 procent toe (+1.508) tot 50.752. Actiris ontving in december 7.300 werkaanbiedingen, inclusief aanbiedingen van Forem en VDAB. Het aantal werkaanbiedingen voor banen in het Brusselse kwam uit op 2.152. (Belga)