"Een regering in lopende zaken is niet bij machte een volwaardige begroting in te dienen. Dat moet iedereen aanmanen tot spoed in de regeringsvorming." Dat was de reactie van ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) op de brief die de Europese Commissie had gestuurd over de Belgische begroting 2020. De Belgische overheidsuitgaven stijgen volgend jaar met 4,7 procent, terwijl de Europese Commissie een toename met 1,6 procent had aanbevolen. In euro's maakt dat een verschil van ongeveer 6 miljard. Volgend jaar dreigt het begrotingstekort op te lopen tot 11 miljard euro of 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
...