In het jaarverslag en de halfjaarlijkse rapporten van de Nationale Bank staat steevast een heel interessante grafiek over de evolutie van de overheidsuitgaven. Die worden afgezet tegenover de economische groei. De voorbije jaren, in de periode van de regering-Michel I, viel op dat de uitgaven minder snel stegen dan de economische groei. Dat is een verschil met de regering-Di Rupo, toen de uitgaven jaarlijks hoger uitkwamen dan de groei. De regering-Michel noemde zich een besparingsregering maar afgezien van 2015 daalden de overheidsuitgaven in de voorbije regeerperiode niet. Ze lagen gewoon minder hoog. En dat ze lager waren dan de economische groei we...