In de ranking van aantrekkelijkste werknemers, die de hr-groep Randstad samenstelt, moeten de populairste privébedrijven het afleggen tegen een hele reeks overheidsdiensten. De Europese Commissie, de NAVO en zelfs de Vlaamse overheid zijn als werkgever aantrekkelijker dan GlaxoSmithKline, Apple of Tesla. Dat internationale instellingen hoog scoren is niet verwonderlijk. Maar wat te denken van het...

In de ranking van aantrekkelijkste werknemers, die de hr-groep Randstad samenstelt, moeten de populairste privébedrijven het afleggen tegen een hele reeks overheidsdiensten. De Europese Commissie, de NAVO en zelfs de Vlaamse overheid zijn als werkgever aantrekkelijker dan GlaxoSmithKline, Apple of Tesla. Dat internationale instellingen hoog scoren is niet verwonderlijk. Maar wat te denken van het feit dat nationale administraties een sterker merk blijken te zijn dan multinationals? De reden voor de sterkere employer brand is onder meer het hoge loon in de openbare sector. De stelling dat de privésector beter betaalt, klopt niet meer. Daarnaast biedt het ambtenarenstatuut werkzekerheid. In de almaar flexibeler arbeidsmarkt is dat een niet te onderschatten troef. Collectieve ontslagen bestaan niet bij de overheid. De afbouw van de tewerkstelling gebeurt er via het niet of slechts deels vervangen van vertrekkende ambtenaren. Maar is de publieke sector daarmee niet te aantrekkelijk aan het worden? Iemand die in de overheidsdiensten heeft gewerkt, stapt zelden of niet over naar de privésector. Dat is een probleem als de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, zoals nu. Vacatures raken almaar moeilijker ingevuld. De overheid als zeer aantrekkelijke werkgever dreigt op die manier de arbeidsmarkt te verstoren. Kan daar verandering in worden gebracht? Privébedrijven zullen nooit de jobzekerheid kunnen bieden van de openbare diensten. Wellicht moet het ambtenarenstatuut op dat gebied wat meer in de richting van het privéwerknemersstatuut evolueren. Voor contractuele ambtenaren bestaan al 'gewone' ontslagregels waarbij de 'vastheid van betrekking' (een statutair ambtenaar kan niet worden ontslagen, ook al verdwijnt de functie) niet langer geldt. Ondertussen is uitzendarbeid mogelijk gemaakt op Vlaams en lokaal niveau. Positieve evoluties, maar het zijn slechts eerste stappen.