Randstad doet al meer dan vijftien jaar internationaal onderzoek naar het imago van werkgevers (employer branding). De recentste inzichten - met de focus op België - heeft de humanresourcesgroep nu in een boek verzameld. Werk aan merken geeft een overzicht van de aantrekkelijkste werkgevers in België. Dit jaar prijkt de Europese Commissie bovenaan in de ranking. De Europese Commissie haalt een aantrekkelijkheidsscore van 67 procent. Het gaat om de 'relatieve aantrekkelijkheid' van de werkgever. Daarbij wordt het percentage mensen dat voor een bedrijf wil werken afgezet tegenover zij die het bedrijf daadwerkelijk kennen. Zo wordt de aantrekkelijkheid losgekoppeld van de naamsbekendheid van de organisatie. Eenmalige of toevallige successen hebben geen invloed op de aantrekkelijkheid van het bedrijf. Dat is het verschil met de 'absolute aantrekkelijkheid', waarbij de naamsbekendheid wel zwaar doorweegt (zie kader Hoe wordt de aantrekkelijkheid van een werkgever gemeten?).
...