Toen de regering-Michel in december vorig jaar over de kop ging, vreesde de Vlaamse ondernemerswereld voor een sociaaleconomische stilstand in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 mei. Wat bijvoorbeeld met de in de zomer afgesloten arbeidsdeal? Die bevatte maatregelen die de krapte op de arbeidsmarkt moesten aanpakken. Werkgeversorganisaties riepen de politieke partijen op in lopende zaken een aantal dossiers door het parlement te jagen. De bezorgdheid bij de ondernemers was voor Trends een reden om via een enquête na te gaan hoe ze aankijken tegen de regeringscrisis van 2018 en wat ze verwachten van een regering in lopende zaken.
...