Begin mei werd de btw op mondmaskers en ontsmettingsgel verlaagd van 21 naar 6 procent. Nu wordt ook gepraat over de verlaging van de btw voor de felgeplaagde horeca. De logica daarachter is dat de coronacrisis de koopkracht van de Belgen onder druk zet. En dus moeten de belastingen op consumptie naar beneden, wat de ondermaatse vraag van de consumenten zou stimuleren.

Toch is een btw-verlaging een slecht idee. Er is geen garantie dat die de koopkracht versterkt. Horecabedrijven kunnen bijvoorbeeld zomaar beslissen de lagere btw niet door te rekenen in hun prijzen, en zo hun marges te verbeteren. Bovendien toont OESO-onderzoek aan dat vooral gezinnen met een hoger inkomen profiteren van lagere btw-tarieven.

Minder btw is een slecht idee

Er is nood aan een ander debat: dat over de harmonisering van de btw-tarieven. België heeft tal van uitzonderingen op het standaardtarief van 21 procent, de ene wat logischer dan de andere. Dat een harmonisering zou betekenen dat we met z'n allen meer btw betalen, hoeft geen probleem te zijn, als de meeropbrengst gebruikt wordt om de lasten op arbeid substantieel te verlagen.

Die mogelijkheid wordt aangehaald in het recente rapport van de Hoge Raad van Financiën. Zo'n operatie is een soort nieuwe taxshift, met een positief effect op het concurrentievermogen. Want de btw is een belasting op consumptie, niet op productie. Een hogere btw maakt produceren in België niet duurder en wordt ook opgelegd op ingevoerde producten. Een hogere btw heeft zelfs een sociaal kantje: wie vooral een inkomen uit vermogen heeft, betaalt de hogere btw ook, maar profiteert niet van de lagere lasten op arbeid.

Begin mei werd de btw op mondmaskers en ontsmettingsgel verlaagd van 21 naar 6 procent. Nu wordt ook gepraat over de verlaging van de btw voor de felgeplaagde horeca. De logica daarachter is dat de coronacrisis de koopkracht van de Belgen onder druk zet. En dus moeten de belastingen op consumptie naar beneden, wat de ondermaatse vraag van de consumenten zou stimuleren.Toch is een btw-verlaging een slecht idee. Er is geen garantie dat die de koopkracht versterkt. Horecabedrijven kunnen bijvoorbeeld zomaar beslissen de lagere btw niet door te rekenen in hun prijzen, en zo hun marges te verbeteren. Bovendien toont OESO-onderzoek aan dat vooral gezinnen met een hoger inkomen profiteren van lagere btw-tarieven.Er is nood aan een ander debat: dat over de harmonisering van de btw-tarieven. België heeft tal van uitzonderingen op het standaardtarief van 21 procent, de ene wat logischer dan de andere. Dat een harmonisering zou betekenen dat we met z'n allen meer btw betalen, hoeft geen probleem te zijn, als de meeropbrengst gebruikt wordt om de lasten op arbeid substantieel te verlagen.Die mogelijkheid wordt aangehaald in het recente rapport van de Hoge Raad van Financiën. Zo'n operatie is een soort nieuwe taxshift, met een positief effect op het concurrentievermogen. Want de btw is een belasting op consumptie, niet op productie. Een hogere btw maakt produceren in België niet duurder en wordt ook opgelegd op ingevoerde producten. Een hogere btw heeft zelfs een sociaal kantje: wie vooral een inkomen uit vermogen heeft, betaalt de hogere btw ook, maar profiteert niet van de lagere lasten op arbeid.