Italië is zelden voorspelbaar. Maar tenminste één ding is zeker: op 2 mei 2019 is 500 jaar verstreken sinds de dood van 's lands bekendste homo universalis, Leonardo da Vinci. Dat wordt herdacht met veel tentoonstellingen, met als doel zo veel mogelijk van de weinige schilderijen van de meester te tonen.
...