'Komen er nu accentverschillen of niet?' vraagt de Voka-topman zich af. Tegelijk benadrukt Maertens dat deze en de volgende regering het ondernemingsvriendelijke beleid niet mag tenietdoen.
...

'Komen er nu accentverschillen of niet?' vraagt de Voka-topman zich af. Tegelijk benadrukt Maertens dat deze en de volgende regering het ondernemingsvriendelijke beleid niet mag tenietdoen.HANS MAERTENS. "Voka heeft er de voorbije weken al meermaals voor gepleit al die dossiers nog voor de geplande verkiezingen van 26 mei af te werken. De situatie is ondertussen veranderd. Er is een nieuwe regering, maar wij zouden graag weten welke sociaaleconomische maatregelen in de beleidsverklaring zullen staan. Er zijn prioriteiten naar voren geschoven zoals de koopkracht en het klimaat. Komen er accentverschillen met de regering-Michel I of niet? Zal de regering dezelfde koers varen als de vorige? Dat zou de komende dagen duidelijk moeten worden, wanneer premier Charles Michel een verklaring aflegt in de Kamer."MAERTENS. "De begroting 2019 ligt vast. De principes van de arbeidsdeal zijn duidelijk. Hier zijn de beslissingen genomen en moet alles gewoon worden uitgevoerd. Daarnaast heb ik het over een aantal urgente dossiers, zoals de mogelijkheid van een no deal brexit. Zijn wij daar klaar voor? Hetzelfde geldt voor het risico op een stroomtekort. Maar vaak zijn dossiers aan elkaar gekoppeld en worden alle problemen in één grote deal aangepakt. Ik weet niet of dat nu zo gemakkelijk zal gaan."MAERTENS. "De uitspraken van ex-vicepremier Jan Jambon (N-VA) daarover waren duidelijk. Maar het blijft afwachten, want de uitspraken volgen elkaar in ijltempo op."MAERTENS. "De Franstalige pers kent de relatie van Voka met de politieke wereld blijkbaar veel beter dan wijzelf. Voka heeft formele en informele contacten met alle beleidspartijen. Vorige week heb ik drie dagen na elkaar in de pers benadrukt dat het sociaaleconomische beleid niet mag stilvallen."MAERTENS. "Dat is een bezorgdheid. 2019 mag hoe dan ook geen verloren jaar worden. En dan heb ik niet alleen over de regering-Michel II, maar ook over de beleidsploeg die na de verkiezingen zal aantreden. Onzekerheid over die regering en een lange formatie moeten worden vermeden. Voka zegt altijd dat er behoefte is aan regeringen die voor een bedrijfsvriendelijk klimaat zorgen. De regering-Michel I heeft dat gedaan. Ik denk aan de indexsprong, de lastenverlaging om de concurrentiekracht te versterken en de hervorming van de vennootschapsbelasting. Maar het werk is nog niet af. De loonkosten blijven een probleem en ondanks de banencreatie is de werkloosheidsgraad nog te hoog."