We adviseren bedrijven vaak over de toepassing van de loonnorm, maar we krijgen meer vragen over hoe men slim kan omgaan met die norm om een flexibeler loonbeleid te voeren", zegt Jan Vanthournout, juridisch adviseur bij de hr-dienstverlener SD Worx. "De bedrijven worden geconfronteerd met de automatische indexering, baremieke verhogingen en reële loonstijgingen die interprofessioneel en in sectoren worden afgesproken. De vraag rijst of het mogelijk is de werknemers iets extra te geven. Want de loonnorm - de mate waarin de lonen in twee jaar mogen stijgen boven op de index - wordt als een maximum vastgelegd. Als je de loonnormwet toepast, dan zou je een verkoper in dienst moeten zeggen: haal geen beter resultaat dan vorig jaar, want ik mag u geen hoger loon geven. Dat is moeilijk houdbaar."
...