Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pakten trots uit met rapporten van het Planbureau en de Nationale Bank. Daaruit blijkt dat de taxshift van de regering-Michel op termijn voor 45.000 (Planbureau) of zelfs 64.500 nieuwe banen (Nationale Bank) moet zorgen. Anders gezegd: de werkgelegenheid had zal met 1 tot 1,7 procent toenemen. De verschillen tussen de twee onderzoeken zijn ni...

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pakten trots uit met rapporten van het Planbureau en de Nationale Bank. Daaruit blijkt dat de taxshift van de regering-Michel op termijn voor 45.000 (Planbureau) of zelfs 64.500 nieuwe banen (Nationale Bank) moet zorgen. Anders gezegd: de werkgelegenheid had zal met 1 tot 1,7 procent toenemen. De verschillen tussen de twee onderzoeken zijn niet te verwaarlozen, maar zijn vooral een gevolg van een andere berekeningsmethode.Met de taxshift wordt arbeid goedkoper: de lastenverlaging voor ondernemingen loopt op van 1,8 miljard in 2016 tot 1,9 miljard in 2019. Dat zorgt voor extra banen dankzij een herstel van het concurrentievermogen. Daarnaast komen er ook banen bij door tweederonde-effecten: de mensen die aan een job geraken zien hun beschikbaar inkomen toenemen. En dat geldt ook voor de werkenden die al een baan hebben. De regering kent de komende jaren ook belastingverlagingen in de personenbelasting toe. Een stijging van het beschikbaar inkomen betekent extra consumptie met extra werkgelegenheid tot gevolg.Aan de andere kant is het wel zo dat hogere belastingen - hogere btw op elektriciteit, hogere accijnzen - de binnenlandse prijzen doen stijgen. De impact ervan op onze economie is beperkt. De Nationale Bank wijst er in haar analyse terecht op dat veel financieringsmaatregelen via indirecte belastingen worden geheven en die hebben volgens haar geen impact op de uitvoerprijzen. Door dit mechanisme neemt de uitvoer toch substantieel toe. En dat laatste is cruciaal voor de Belgische economie, met een exportratio van 84 procent van het bbp.Deze taxshift is een slimme manier om import te belasten (via hogere consumptietaksen) en export te stimuleren (via lagere werkgeversbijdragen). Die combinatie moet de Belgische ruilvoet verbeteren, cruciaal voor een exportgerichte economie als de Belgische. De taxshift is dan ook op maat van de Belgische kleine, open exporteconomie geschreven. Elke maatregel gericht op het bevorderen van de export heeft hier een structureel positief effect op de groei en werkgelegenheid.