Van elke honderd euro die de overheid binnenkrijgt, vloeit meer dan de helft naar pensioenen, gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheids- en ziekte-uitkeringen en andere vormen van sociale bescherming. Dat wil nog niet zeggen dat de overheid die uitgaven helemaal zelf beheert. De sociale zekerheid is in de praktijk een staat in de staat, met een budget van 99,2 miljard euro. Om die grootteorde te schetsen: de federale overheid plant dit jaar 'slechts' 61,4 miljard uit te geven, waarvan bovendien 33,9 miljard naar de sociale zekerheid vloeit om de tekorten daar te dekken.
...