Dat er met het vertrek van Marcia De Wachter geen vrouw meer zit in het directiecomité is slechts één voorbeeld dat aantoont dat de Nationale Bank een mannenbastion in. De regentenraad (17 leden), telt met Fabienne Bister één vrouw. De 26 onderdirecteurs (het niveau net onder het directiecomité) zijn op twee na allemaal mannen. Het hoger kader van 150 medewerkers bestaat slechts voor 21 procent uit vrouwen.
...