De financiële markten hadden op hem gerekend, maar het is hem niet gelukt. Giovanni Tria, de minister van Financiën in de Italiaanse regering, stuurde al weken aan op een begrotingstekort van 1,6 procent van het bruto binnenlands product voor 2019. Dat was dubbel zoveel als wat de vorige Italiaanse regering had afgesproken met Europa, maar toch klein genoeg om de markten gerust te stellen, was de inschatting.
...