De kritiek van de werkgevers op de vakbonden klinkt steeds luider. De vakbonden kiezen voor het status quo en de recepten van het verleden, zei voorzitter Paul Kumpen op het Voka-congres. "Die uitspraken getuigen van weinig besef van wat de vakbonden doen", repliceert Caroline Copers, de algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. "Unizo noemt ons terroristen, nu zijn we failed unions. De werkgevers proberen de vakbonden af te schilderen als niet meer van deze tijd. Dat verbaast me niet,...

De kritiek van de werkgevers op de vakbonden klinkt steeds luider. De vakbonden kiezen voor het status quo en de recepten van het verleden, zei voorzitter Paul Kumpen op het Voka-congres. "Die uitspraken getuigen van weinig besef van wat de vakbonden doen", repliceert Caroline Copers, de algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. "Unizo noemt ons terroristen, nu zijn we failed unions. De werkgevers proberen de vakbonden af te schilderen als niet meer van deze tijd. Dat verbaast me niet, want er is op verschillende niveaus sociaal overleg bezig en dat verloopt uiterst moeilijk. Dan uiten de werkgevers maar goedkope kritiek op de vakbonden."Copers: "Het is de eerste keer dat ik hoor dat wij omwille van een betoging het overleg zouden opschorten. De werkgevers maken abstractie van het feit dat wij niet vanuit onze ivoren toren stakingen of betogingen decreteren. Er is enorm veel druk van onze leden, onder wie grote ongerustheid heerst. De mensen zijn bekommerd om het regeringsbeleid en dat moeten we ernstig nemen."Copers: "De adviezen van de SERV of het akkoord over een Vlaams banenpact worden eigenlijk door het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) geschreven. Men haalt er daar uit wat men politiek interessant vindt, maar de rest van de consensus wordt niet meegenomen."Copers: "De regeringen zouden eens kunnen nadenken over een meer rechtvaardige fiscaliteit. De turteltaks is weinig transparant. Iedereen staart zich blind op de ministerwissel, maar die belasting ligt nog altijd op tafel. En er zijn nog altijd multinationals die nul euro turteltaks betalen. Ook extra bijdragen voor de vermogenden worden consequent afgeblokt. De fiscale fraude wordt niet even hard aangepakt als de sociale fraude. En er komt nog wat op ons af. De begrotingen voor 2017 moeten straks worden opgemaakt."Onze acties dienen om bewust te maken. Want het zullen opnieuw de mensen zijn die niets hebben die betalen. Ik merk het op onze militantenmeetings: de mensen pikken dat niet meer."Copers: "Dat is waar. Iedereen wil snel met vakantie, maar niemand beseft blijkbaar wat de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn van die bagageafhandelaars. Zij plooien zich dubbel sinds de aanslagen. Maar als werkgevers de afspraken niet naleven, dan vraag ik mij af welke ander actiemiddel dan staking er nog rest. Idem voor de cipiers. Hun loon- en arbeidsvoorwaarden zijn niet fantastisch. Bovendien investeert men niet in die mensen."