"De aandacht gaat nu naar het stockbeheer", zegt Rafael Loss, dataspecialist bij ECFR. "De NAVO legt duidelijke eisen op. De vuistregel is dat de lidstaten voldoende munitie en raketten moeten hebben voor dertig dagen intensieve oorlogvoering, zoals we dat nu zien in Oekraïne. Enkel de VS halen dat."

Onder andere daarom moeten de defensiebudgetten omhoog. Al in 2014, na de Russische inval in de Krim, besliste de NAVO dat de lidstaten meer moesten investeren in hun legers. Bedoeling was dat ze tegen 2024 2 procent van hun bbp aan defensie zouden besteden.

Uit de meest recente cijfers van de NAVO blijkt dat vorig jaar maar acht van de dertig lidstaten (de VS, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Griekenland, Kroatië en de Baltische Staten) daaraan voldoen. België, waar de uitgaven nu rond 1 procent van het bbp schommelen, zou in 2030 op 1,54 procent uitkomen.

"Ik wil benadrukken dat België recentelijk toch inspanningen heeft geleverd", zegt Alexander Mattelaer, defensie-expert bij de onafhankelijke denktank Egmont Institute. "In de begroting voor dit jaar is 1 miljard euro ingeschreven voor de aankoop van onder andere munitie met het oog op het in stand houden van de voorraden."

Lees het volledige artikel over de stand van de Europese defensie.

"De aandacht gaat nu naar het stockbeheer", zegt Rafael Loss, dataspecialist bij ECFR. "De NAVO legt duidelijke eisen op. De vuistregel is dat de lidstaten voldoende munitie en raketten moeten hebben voor dertig dagen intensieve oorlogvoering, zoals we dat nu zien in Oekraïne. Enkel de VS halen dat."Onder andere daarom moeten de defensiebudgetten omhoog. Al in 2014, na de Russische inval in de Krim, besliste de NAVO dat de lidstaten meer moesten investeren in hun legers. Bedoeling was dat ze tegen 2024 2 procent van hun bbp aan defensie zouden besteden. Uit de meest recente cijfers van de NAVO blijkt dat vorig jaar maar acht van de dertig lidstaten (de VS, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Griekenland, Kroatië en de Baltische Staten) daaraan voldoen. België, waar de uitgaven nu rond 1 procent van het bbp schommelen, zou in 2030 op 1,54 procent uitkomen."Ik wil benadrukken dat België recentelijk toch inspanningen heeft geleverd", zegt Alexander Mattelaer, defensie-expert bij de onafhankelijke denktank Egmont Institute. "In de begroting voor dit jaar is 1 miljard euro ingeschreven voor de aankoop van onder andere munitie met het oog op het in stand houden van de voorraden."Lees het volledige artikel over de stand van de Europese defensie.