De Nationale Bank bevestigde vorige week wat vroegere studies al hadden aangetoond: als er de jongste jaren in België nettobanen werden gecreëerd, was dat vooral te danken aan door de overheid gesubsidieerde banen (ambtenaren, non-profit, dienstencheques). Tussen 2000 en 2013 kwamen er in de privésector 159.000 banen bij, tegenover 352.000 gesubsidieerde banen, inclusief door dienstencheques. In de industrie daalt het aantal banen al dertien jaar op rij; in die periode gingen 120.000 jobs verloren. NBB-gouverneur Luc Coene luidt terecht de alarmklok: de economie heeft privébanen nodig. Zij zorgen voor financieel draagvlak, onder meer om de oplopende pensioenkosten op te vangen. En dan komen we automatisch bij de noodzaak om de lasten op arbeid verder te verlagen.

Aantal gesubsidieerde banen heeft limiet bereikt

Meteen is het moment ook gekomen om al die gesubsidieerde banen onder de loep te nemen. Hun aantal heeft een limiet bereikt, al mogen we niet alles op een hoopje gooien. Dat er almaar meer mensen in de non-profitsector werken, is logisch, gezien de toenemende vergrijzing. Ook de ongeveer 150.000 dienstenchequebanen hebben hun nut. Ze halen banen als poetshulp uit het zwarte circuit, en zorgen ervoor dat die werknemers sociale rechten opbouwen. De arbeidsproductiviteit van die banen is zo laag dat het onmogelijk is een zuiver marktconform loon te betalen. De overheid moet dus bijpassen om die mensen naar de arbeidsmarkt te lokken. De groei van het aantal dienstenchequebanen is door de stijgende kostprijs gestabiliseerd, en dat is een goede zaak.

Waar wel verder in kan worden gewied, is het ambtenarenapparaat. Idem voor bepaalde zwaar gefinancierde banen zoals de gesubsidieerde contractuelen (gesco's). Als ze de mensen in het gesubsidieerde stelsel houden zonder dat ze na verloop van tijd naar het reguliere arbeidscircuit overstappen, worden die gesubsidieerde banen beter afgeschaft.

De Nationale Bank bevestigde vorige week wat vroegere studies al hadden aangetoond: als er de jongste jaren in België nettobanen werden gecreëerd, was dat vooral te danken aan door de overheid gesubsidieerde banen (ambtenaren, non-profit, dienstencheques). Tussen 2000 en 2013 kwamen er in de privésector 159.000 banen bij, tegenover 352.000 gesubsidieerde banen, inclusief door dienstencheques. In de industrie daalt het aantal banen al dertien jaar op rij; in die periode gingen 120.000 jobs verloren. NBB-gouverneur Luc Coene luidt terecht de alarmklok: de economie heeft privébanen nodig. Zij zorgen voor financieel draagvlak, onder meer om de oplopende pensioenkosten op te vangen. En dan komen we automatisch bij de noodzaak om de lasten op arbeid verder te verlagen. Meteen is het moment ook gekomen om al die gesubsidieerde banen onder de loep te nemen. Hun aantal heeft een limiet bereikt, al mogen we niet alles op een hoopje gooien. Dat er almaar meer mensen in de non-profitsector werken, is logisch, gezien de toenemende vergrijzing. Ook de ongeveer 150.000 dienstenchequebanen hebben hun nut. Ze halen banen als poetshulp uit het zwarte circuit, en zorgen ervoor dat die werknemers sociale rechten opbouwen. De arbeidsproductiviteit van die banen is zo laag dat het onmogelijk is een zuiver marktconform loon te betalen. De overheid moet dus bijpassen om die mensen naar de arbeidsmarkt te lokken. De groei van het aantal dienstenchequebanen is door de stijgende kostprijs gestabiliseerd, en dat is een goede zaak. Waar wel verder in kan worden gewied, is het ambtenarenapparaat. Idem voor bepaalde zwaar gefinancierde banen zoals de gesubsidieerde contractuelen (gesco's). Als ze de mensen in het gesubsidieerde stelsel houden zonder dat ze na verloop van tijd naar het reguliere arbeidscircuit overstappen, worden die gesubsidieerde banen beter afgeschaft.