De luchtvaartmaatschappij moet de kosten - die volgens de Belgische jaarrekening in 2018 zo'n 1,58 miljard euro bedroegen - 8 à 12 procent laten dalen.

In de interne communicatie over het transformatieplan, 'Reboot' genaamd, maakt Brussels Airlines zijn personeel duidelijk hoe erg het vandaag gesteld is met de rendabiliteit. Op de 154 zitjes die een gemiddeld vliegtuig van Brussels Airlines telt, levert maar één stoel winst op.

Foerster eist een kostendaling van 8 à 12 procent om haar ambitieuze margegroei te realiseren. 'We hebben een marge van 8 procent nodig om onze huidige en geplande investeringen, in vlootvernieuwing, netwerkuitbreiding en people development, zelf te financieren', klinkt het in het interne document. De voorbije jaren betaalde Lufthansa de vlootvernieuwing.

Hoewel het rapport geen concrete maatregelen vermeldt, zoals mogelijk jobverlies, wijst de directie erop dat de kostenbesparing mogelijk nog hoger zal liggen. Zo houdt Brussels Airlines rekening met de verwachte inflatie en indexeringen, terwijl de opbrengst per zitje stabiel zal blijven of zelfs zal dalen. Bovendien kunnen stijgende kerosineprijzen extra maatregelen vereisen.

De luchtvaartmaatschappij moet de kosten - die volgens de Belgische jaarrekening in 2018 zo'n 1,58 miljard euro bedroegen - 8 à 12 procent laten dalen.In de interne communicatie over het transformatieplan, 'Reboot' genaamd, maakt Brussels Airlines zijn personeel duidelijk hoe erg het vandaag gesteld is met de rendabiliteit. Op de 154 zitjes die een gemiddeld vliegtuig van Brussels Airlines telt, levert maar één stoel winst op. Foerster eist een kostendaling van 8 à 12 procent om haar ambitieuze margegroei te realiseren. 'We hebben een marge van 8 procent nodig om onze huidige en geplande investeringen, in vlootvernieuwing, netwerkuitbreiding en people development, zelf te financieren', klinkt het in het interne document. De voorbije jaren betaalde Lufthansa de vlootvernieuwing. Hoewel het rapport geen concrete maatregelen vermeldt, zoals mogelijk jobverlies, wijst de directie erop dat de kostenbesparing mogelijk nog hoger zal liggen. Zo houdt Brussels Airlines rekening met de verwachte inflatie en indexeringen, terwijl de opbrengst per zitje stabiel zal blijven of zelfs zal dalen. Bovendien kunnen stijgende kerosineprijzen extra maatregelen vereisen.