De Belgische luchtvaartmaatschappij vraagt intussen al 290 miljoen euro steun, bevestigde De Croo. Er zijn al verschillende contacten geweest met het management van Brussels Airlines en de Duitse moedermaatschappij Lufthansa. De Croo blijft evenwel nog altijd in de voorwaardelijke wijs spreken over staatssteun.

'Als de regering zou beslissen steun te geven, dan zal daarover onderhandeld moeten worden met Lufthansa, dat 100 procent eigenaar is. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met aspecten als werkgelegenheid, klimaat en andere maatschappelijke doelstellingen', zei De Croo in de Kamercommissie Financiën.

De regering wil ook niet als enige opdraaien voor Brussels Airlines. 'Het lijkt mij logisch dat de vraag niet enkel aan de Belgische overheid wordt gesteld. Het lijkt mij logisch dat een deel van de financiering ook van andere instanties zou komen, bijvoorbeeld de huidige aandeelhouders van Lufthansa.' Het is ook essentieel voor de regering dat bij eventuele hulp aan de luchtvaartmaatschappij 'een duidelijk toekomstperspectief wordt geboden aan Brussels Airlines om na de crisis opnieuw te kunnen groeien als 'home-carier' van België en een cruciale schakel kan zijn voor Brussel als internationale hub', aldus De Croo.

De Belgische luchtvaartmaatschappij vraagt intussen al 290 miljoen euro steun, bevestigde De Croo. Er zijn al verschillende contacten geweest met het management van Brussels Airlines en de Duitse moedermaatschappij Lufthansa. De Croo blijft evenwel nog altijd in de voorwaardelijke wijs spreken over staatssteun. 'Als de regering zou beslissen steun te geven, dan zal daarover onderhandeld moeten worden met Lufthansa, dat 100 procent eigenaar is. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met aspecten als werkgelegenheid, klimaat en andere maatschappelijke doelstellingen', zei De Croo in de Kamercommissie Financiën. De regering wil ook niet als enige opdraaien voor Brussels Airlines. 'Het lijkt mij logisch dat de vraag niet enkel aan de Belgische overheid wordt gesteld. Het lijkt mij logisch dat een deel van de financiering ook van andere instanties zou komen, bijvoorbeeld de huidige aandeelhouders van Lufthansa.' Het is ook essentieel voor de regering dat bij eventuele hulp aan de luchtvaartmaatschappij 'een duidelijk toekomstperspectief wordt geboden aan Brussels Airlines om na de crisis opnieuw te kunnen groeien als 'home-carier' van België en een cruciale schakel kan zijn voor Brussel als internationale hub', aldus De Croo.