Landbouwers mogen dan wel steevast klagen, de holding boven de lobbyorganisatie Boerenbond is een van de gezondste van het land. De vennootschap MRBB, of voluit BV Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond, is een van de rijkste en meest solide vennootschappen van het land. Aan het einde van het boekjaar 2021 zat de holding op een berg geldbeleggingen en liquide middelen van ruim 2 miljard euro, bij een eigen vermogen van bijna 5 miljard euro, of 89 procent van het balanstotaal.

MRBB houdt al decennia een "ijzeren reserve" aan van geldbeleggingen en liquide middelen van minimaal een half miljard euro. Die moet de onderneming door zwaar financieel weer loodsen. Dat is een erfenis uit de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de bank van de boeren over de kop ging tijden een bankencrisis. Die berg liquide middelen bleef het voorbije decennium fiks aangroeien.

De soliditeit van MRBB is ongetwijfeld mee de verdienste van de afscheidnemende CEO en gedelegeerd bestuurder Marc Wittemans. Hij werd in 2008 gedelegeerd bestuurder. Het eigen vermogen bedroeg op het einde van dat boekjaar 2,3 miljard euro, bij een balanstotaal van 2,5 miljard euro. De holding beschikte toen over geldbeleggingen en liquide middelen voor iets meer dan 550 miljoen euro.

Uit eigen huis

"Raf Sels volgt mij op 1 september 2022 op als CEO van MRBB, omdat ik dan met pensioen ga", meldt Marc Wittemans aan Trends. Raf Sels is een oude vertrouweling van het Boerenbondhuis. Hij werkt er sinds 2002 en is vandaag de CEO van het filiaal SBB (zie kader onderaan Wat doet MRBB?).

De voorzitter van de Boerenbondholding is Sonja De Becker, tot mei dit jaar de voorzitter van de landbouworganisatie Boerenbond.

Rector Luc Sels (KU Leuven) wordt voorgedragen als bestuurder

Nog een opvallend nieuw gezicht in de raad van bestuur van MRBB wordt Luc Sels, de rector van KU Leuven. "De benoeming van Luc Sels als bestuurder bij MRBB is nog onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad van bestuur van de KU Leuven", benadrukt Marc Wittemans. "Het is gebruikelijk dat als iemand met een belangrijk mandaat in een entiteit een voorstel krijgt om een mandaat op te nemen bij een andere externe entiteit, hij de instemming daarvoor vraagt van de raad van bestuur van de eerste entiteit, de KU Leuven. Onze keuze voor Luc Sels is gebaseerd op zijn ruime bestuurlijke ervaring en zijn competenties die een toegevoegde waarde bieden voor de raad van bestuur van MRBB in het aansturen van een groep van ondernemingen. Bovendien deelt hij de bedrijfscultuur van onze groep."

Er is geen familiale band tussen Luc Sels en Raf Sels.

Wat doet MRBB?

1.Arvesta. Het bedrijf is de marktleider in land- en tuinbouw, dierenvoeding, bloem, machines en tuincentra (250 winkels). Arvesta heeft 1.900 werknemers, een omzet van 1,64 miljard euro en een bedrijfswinst van 39 miljoen euro.

2. SBB. Het boekhoudkundig en adviesbureau heeft 28 kantoren in Vlaanderen en Duitstalig België, een omzet van 54 miljoen euro en een bedrijfswinst van 3,05 miljoen euro. Er zijn 568 werknemers. SBB doet dienstverlening rond boekhouding, fiscaliteit, startersadvies, vermogensplanning en financieel strategisch advies.

3. Acerta. De hr-dienstengroep houdt zich bezig met hr-advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid en kinderbijslag. De groep heeft 1.377 werknemers, 25 kantoren in België, een omzet van 185 miljoen euro en een bedrijfswinst van 11 miljoen euro.

4.KBC Groep. MRBB heeft een belang van 11,49 procent in de bank en verzekeraar.

5.Agri Investment Fund. Het fonds investeert in verbeteringen in de competitiviteit van de land- en tuinbouw binnen het werkgebied van de Boerenbond. Het gaat vaak om belangen in starters en groeibedrijven, actief in innovaties en O&O voor landbouw.

Landbouwers mogen dan wel steevast klagen, de holding boven de lobbyorganisatie Boerenbond is een van de gezondste van het land. De vennootschap MRBB, of voluit BV Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond, is een van de rijkste en meest solide vennootschappen van het land. Aan het einde van het boekjaar 2021 zat de holding op een berg geldbeleggingen en liquide middelen van ruim 2 miljard euro, bij een eigen vermogen van bijna 5 miljard euro, of 89 procent van het balanstotaal.MRBB houdt al decennia een "ijzeren reserve" aan van geldbeleggingen en liquide middelen van minimaal een half miljard euro. Die moet de onderneming door zwaar financieel weer loodsen. Dat is een erfenis uit de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de bank van de boeren over de kop ging tijden een bankencrisis. Die berg liquide middelen bleef het voorbije decennium fiks aangroeien.De soliditeit van MRBB is ongetwijfeld mee de verdienste van de afscheidnemende CEO en gedelegeerd bestuurder Marc Wittemans. Hij werd in 2008 gedelegeerd bestuurder. Het eigen vermogen bedroeg op het einde van dat boekjaar 2,3 miljard euro, bij een balanstotaal van 2,5 miljard euro. De holding beschikte toen over geldbeleggingen en liquide middelen voor iets meer dan 550 miljoen euro."Raf Sels volgt mij op 1 september 2022 op als CEO van MRBB, omdat ik dan met pensioen ga", meldt Marc Wittemans aan Trends. Raf Sels is een oude vertrouweling van het Boerenbondhuis. Hij werkt er sinds 2002 en is vandaag de CEO van het filiaal SBB (zie kader onderaan Wat doet MRBB?).De voorzitter van de Boerenbondholding is Sonja De Becker, tot mei dit jaar de voorzitter van de landbouworganisatie Boerenbond.Nog een opvallend nieuw gezicht in de raad van bestuur van MRBB wordt Luc Sels, de rector van KU Leuven. "De benoeming van Luc Sels als bestuurder bij MRBB is nog onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad van bestuur van de KU Leuven", benadrukt Marc Wittemans. "Het is gebruikelijk dat als iemand met een belangrijk mandaat in een entiteit een voorstel krijgt om een mandaat op te nemen bij een andere externe entiteit, hij de instemming daarvoor vraagt van de raad van bestuur van de eerste entiteit, de KU Leuven. Onze keuze voor Luc Sels is gebaseerd op zijn ruime bestuurlijke ervaring en zijn competenties die een toegevoegde waarde bieden voor de raad van bestuur van MRBB in het aansturen van een groep van ondernemingen. Bovendien deelt hij de bedrijfscultuur van onze groep."Er is geen familiale band tussen Luc Sels en Raf Sels.