De vennootschap MRBB, voluit cvba Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond, is een van de rijkste en meest solide vennootschappen van het land. Dat tonen de cijfers voor het boekjaar 2021 eens te meer aan. Het bedrijf zit op een berg geldbeleggingen en liquide middelen van ruim 2 miljard euro en heeft een eigen vermogen van bijna 5 miljard euro, of 89 procent van het balanstotaal.
...

De vennootschap MRBB, voluit cvba Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond, is een van de rijkste en meest solide vennootschappen van het land. Dat tonen de cijfers voor het boekjaar 2021 eens te meer aan. Het bedrijf zit op een berg geldbeleggingen en liquide middelen van ruim 2 miljard euro en heeft een eigen vermogen van bijna 5 miljard euro, of 89 procent van het balanstotaal.De MRBB houdt al decennia een 'ijzeren reserve' van geldbeleggingen en liquide middelen van minimaal een half miljard euro aan. Die moet de onderneming door zwaar financieel weer loodsen en is een erfenis uit de jaren 1930, toen de bank van de boeren tijdens een bankencrisis over de kop ging. Die liquide middelen namen het voorbije decennium fors toe. Eind 2011 ging het nog om een bedrag van 714 miljoen euro."Die beleggingen moeten stabiliteit brengen in het totale vermogen van de MRBB", zegt CEO Marc Wittemans. "Het grootste deel van ons vermogen zit in een beperkt aantal participaties. KBC, Arvesta, Acerta en SBB zijn onze strategische investeringen. Die moeten ook voor stabiele inkomsten zorgen, zodat we elk jaar een dividend aan onze aandeelhouder, de Boerenbond, kunnen uitkeren. Op die manier kunnen we voort investeren in de bedrijven van de groep en in nieuwe projecten die goed zijn voor land- en tuinbouw. De strategische participaties zijn sterk geconcentreerd. Vandaar de gediversifieerde beleggingsportefeuille, waardoor dat concentratierisico wordt gemilderd."De financiële holding van de Boerenbond verdient zijn geld niet zozeer met landbouw, maar vooral met financiële operaties. De financiële dochter van de Boerenbond is een van de ankeraandeelhouders van KBC Groep. In 2021 ontving de MRBB een dividend van 165 miljoen euro van de bank-verzekeraar. Dit jaar volgt minstens 365 miljoen euro extra voor de MRBB, van de dividendenstroom die KBC in mei heeft uitgekeerd.Niet alleen KBC Groep gaf aanleiding om te feesten. 2021 was een boerenjaar voor de MRBB, zeker op de beurs. De holding had vorig jaar bij de bekendmaking van haar jaarcijfers van 2020 nochtans gewaarschuwd voor een zeepbel op de aandelenmarkten. Toch werd 2021 een topjaar voor aandelen in het Westen, ondanks de nieuwe varianten van covid-19. De winstgevendheid van de bedrijven steeg net door de pandemie, omdat ondernemingen inzetten op een versnelde digitalisering en ze forse besparingen doorvoerden. Dat leidde tot puike resultaten voor de beursgenoteerde bedrijven.De MRBB haalde daardoor een algemeen rendement van net geen 10 procent op zijn beleggingsportefeuille, "wat als uitzonderlijk goed gezien kan worden". Die portefeuille is dan nog gediversifieerd, wat tot verschillende resultaten leidde. De vastrentende portefeuilles (obligaties) leverden een rendement van 1,93 procent op. De vastgoedportefeuille haalde een rendement van 6,17 procent, onder meer door de sterk groeiende logistieke centra. Maar de aandelenportefeuille presteerde het best, met een rendement van 22,55 procent.Toch houdt de MRBB het hoofd koel. "Voor aandelen zal dit het voorlopige einde van een jarenlange stijging betekenen. In 2022 zullen aandelen onder druk van de escalerende inflatie en de geopolitieke ontwikkelingen duidelijke correcties ondergaan. 2021 was het laatste jaar met een bovengemiddeld rendement onder impuls van het stimulerende monetaire beleid van de verschillende centrale banken. Voor de beleggingsportefeuille worden de toekomstige rendementen laag ingeschat."Al sinds eind 2021 ziet de MRBB de economie vertragen, want "de laatste druppel is uit de citroen geperst". Voor CEO Marc Wittemans "waren de aandelenmarkten heel hoog gewaardeerd. Die hoge winstverwachtingen werden verdisconteerd tegen zeer lage rentevoeten. Met als bijkomend effect dat de obligatiekoersen ook nog eens heel hoog waren."Het was de voorbode van wat al lang werd gevreesd, en in 2022 de realiteit werd: de terugkeer van de inflatie en de stijgende druk op de interestvoeten, met "een inflatieopstoot die taaier blijkt te zijn dan aanvankelijk ingeschat" en stijgende loonkosten, ook door de krapte op de arbeidsmarkt. Voeg daarbij de Oekraïneoorlog, de stijgende landbouw- en voedingsprijzen en de haperingen in de logistieke ketens.Hoe dat afloopt? Ook de financiële dochter van de Boerenbond heeft geen glazen bol. "Hoe de economische situatie uiteindelijk zal evolueren, zal afhangen van de geopolitieke context. Het meest waarschijnlijke lijkt een bevriezing van de situatie die op een gegeven moment wordt bereikt. Dat zou gepaard gaan met onzekerheid en volatiliteit, en dus wispelturige financiële markten." Toch biedt elke crisis ook kansen. De MRBB verwacht een versnelde energietransitie, de terugkeer naar meer lokale productie en dus een versnelde verduurzaming van de samenleving.Ondanks het boerenjaar 2021 blijven de dividenden die de MRBB aan de Boerenbond uitkeert vrij karig. Het bedrag daalt van 33,5 miljoen euro in 2020 naar bijna 22 miljoen euro in 2021. Met die dividenden wordt de operationele werking van de landbouworganisatie gefinancierd. Ook aanverwante organisaties, zoals de Landelijke Gilden, de vereniging voor jonge landbouwers Groene Kring en Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) krijgen geld. Bovendien vloeien er nog middelen naar diverse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.