Om de verschuldigde 21 procent btw te kunnen recupereren, hebben tal van steden en gemeenten allerhande faciliteiten ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf. Het probleem is dat de aan de bezoekers - van bijvoorbeeld een zwembad of een bibliotheek - aangerekende prijzen niet volstaan om de exploitatiekosten te dekken. Daarom geven de lokale besturen werkingstoelagen die niet onderworpen zijn aan btw. De BBI heeft die werkwijze aangevochten en verwierp de btw-aftrek door de gemeentebedrijven omdat die niet zonder de financiële steun van de gemeenten kunnen overleven.

Nieuwe btw-regeling

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft nu een btw-regeling uitgewerkt om de onzekerheid bij de burgemeester en gemeentebesturen weg te nemen. Dat schrijft De Tijd. Een autonoom gemeentebedrijf is daardoor mits voorwaarden een gewone btw-plichtige met recht op aftrek van btw.

De eerste voorwaarde is - net zoals vroeger - dat er een winstoogmerk is en dat statutair bepaald is dat eventuele winsten worden uitgekeerd. Voorts mag het gemeentebedrijf niet systematisch operationele tekorten opstapelen en mag het niet alleen dankzij de werkingstoelagen van de gemeenten levensvatbaar zijn. Concreet moeten de publieksprijzen samen met de prijssubsidies van de gemeente de exploitatiekosten dekken.

Een week geleden raakte bekend dat de stad Blankenberge de BBI voor de rechter daagde. De BBI was van mening dat de stad ten onrechte 21 procent btw recupereerde bij investeringen via haar gemeentelijk autonoom bedrijf (GAB). (Belga/NS)

Om de verschuldigde 21 procent btw te kunnen recupereren, hebben tal van steden en gemeenten allerhande faciliteiten ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf. Het probleem is dat de aan de bezoekers - van bijvoorbeeld een zwembad of een bibliotheek - aangerekende prijzen niet volstaan om de exploitatiekosten te dekken. Daarom geven de lokale besturen werkingstoelagen die niet onderworpen zijn aan btw. De BBI heeft die werkwijze aangevochten en verwierp de btw-aftrek door de gemeentebedrijven omdat die niet zonder de financiële steun van de gemeenten kunnen overleven. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft nu een btw-regeling uitgewerkt om de onzekerheid bij de burgemeester en gemeentebesturen weg te nemen. Dat schrijft De Tijd. Een autonoom gemeentebedrijf is daardoor mits voorwaarden een gewone btw-plichtige met recht op aftrek van btw. De eerste voorwaarde is - net zoals vroeger - dat er een winstoogmerk is en dat statutair bepaald is dat eventuele winsten worden uitgekeerd. Voorts mag het gemeentebedrijf niet systematisch operationele tekorten opstapelen en mag het niet alleen dankzij de werkingstoelagen van de gemeenten levensvatbaar zijn. Concreet moeten de publieksprijzen samen met de prijssubsidies van de gemeente de exploitatiekosten dekken. Een week geleden raakte bekend dat de stad Blankenberge de BBI voor de rechter daagde. De BBI was van mening dat de stad ten onrechte 21 procent btw recupereerde bij investeringen via haar gemeentelijk autonoom bedrijf (GAB). (Belga/NS)