Vrijdag had HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, al laten weten dat de stakingsaanzegging van de vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor niet aanvaard wordt 'omdat de voorziene procedure niet werd nageleefd'.

Doordat HR Rail de aanzegging afwees, riskeerden spoorlui die toch zouden staken, een sanctie. 'En dat risico willen we niet nemen', zegt Sempels maandag. ACOD zegt contact opgenomen te hebben met de andere bonden om te bekijken hoe het nu verder moet. Mogelijk wordt er actie gevoerd in de vorm van een concentratie van het personeel aan de hoofdzetel van HR Rail.

Vrijdag, toen het nieuws van de aanzegging bekendraakte, was al wat onduidelijkheid over de precieze bedoelingen van de spoorbonden. Eerst was er enkel sprake van zo'n concentratie, later klonk het dat er ook een aanzegging voor 24 uur was ingediend. En volgens de ene vakbondsman was de aanzegging alleen bedoeld om werknemers de gelegenheid te geven aan de concentratie deel te nemen, een andere sprak meteen van een 'algemene staking'. Een staking komt er uiteindelijk niet.

Vrijdag had HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, al laten weten dat de stakingsaanzegging van de vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor niet aanvaard wordt 'omdat de voorziene procedure niet werd nageleefd'. Doordat HR Rail de aanzegging afwees, riskeerden spoorlui die toch zouden staken, een sanctie. 'En dat risico willen we niet nemen', zegt Sempels maandag. ACOD zegt contact opgenomen te hebben met de andere bonden om te bekijken hoe het nu verder moet. Mogelijk wordt er actie gevoerd in de vorm van een concentratie van het personeel aan de hoofdzetel van HR Rail. Vrijdag, toen het nieuws van de aanzegging bekendraakte, was al wat onduidelijkheid over de precieze bedoelingen van de spoorbonden. Eerst was er enkel sprake van zo'n concentratie, later klonk het dat er ook een aanzegging voor 24 uur was ingediend. En volgens de ene vakbondsman was de aanzegging alleen bedoeld om werknemers de gelegenheid te geven aan de concentratie deel te nemen, een andere sprak meteen van een 'algemene staking'. Een staking komt er uiteindelijk niet.