De vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor willen op donderdag 12 december werknemers van het spoor verzamelen aan de hoofdzetel van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel) vlak bij het Zuidstation in Brussel. 'We roepen de werknemers op om zich vrij te maken', zegt Luc Piens van de christelijke vakbond.

Ook wie normaal moet werken, zal kunnen deelnemen. 'We dienen een stakingsaanzegging in om de mensen in de mogelijkheid te stellen deel te nemen aan de concentratie', zegt Ludo Sempels van de socialistische vakbond. 'Er zullen gevolgen zijn voor het treinverkeer', voegt de vakbondsman eraan toe. Dat betekent dat wie op 12 december met het spoor reist best rekening houdt met verstoord treinverkeer.

Geen sociaal akkoord

De spoorbonden verwierpen vorige week een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Ze hadden de directie een week de tijd gegeven om aan hun eisen tegemoet te komen, maar die ging daar volgens de bonden niet op in. Concreet vragen ze een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36 urenweek.

Directie en vakbonden zullen vermoedelijk in de loop van volgende week nog onderhandelen, maar er is nog geen concrete afspraak gemaakt.

HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, laat weten dat het de stakingsaanzegging van de vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor niet aanvaardt 'omdat de voorziene procedure niet werd nageleefd'.

'Deze procedure voorziet dat alle verzoeningsmiddelen moeten worden aangewend vooraleer kan worden overgegaan tot stakingsacties die een grote impact hebben op onze klanten', klinkt het in een persbericht.

De vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor willen op donderdag 12 december werknemers van het spoor verzamelen aan de hoofdzetel van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel) vlak bij het Zuidstation in Brussel. 'We roepen de werknemers op om zich vrij te maken', zegt Luc Piens van de christelijke vakbond.Ook wie normaal moet werken, zal kunnen deelnemen. 'We dienen een stakingsaanzegging in om de mensen in de mogelijkheid te stellen deel te nemen aan de concentratie', zegt Ludo Sempels van de socialistische vakbond. 'Er zullen gevolgen zijn voor het treinverkeer', voegt de vakbondsman eraan toe. Dat betekent dat wie op 12 december met het spoor reist best rekening houdt met verstoord treinverkeer.Geen sociaal akkoord De spoorbonden verwierpen vorige week een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Ze hadden de directie een week de tijd gegeven om aan hun eisen tegemoet te komen, maar die ging daar volgens de bonden niet op in. Concreet vragen ze een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36 urenweek. Directie en vakbonden zullen vermoedelijk in de loop van volgende week nog onderhandelen, maar er is nog geen concrete afspraak gemaakt. HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, laat weten dat het de stakingsaanzegging van de vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor niet aanvaardt 'omdat de voorziene procedure niet werd nageleefd'. 'Deze procedure voorziet dat alle verzoeningsmiddelen moeten worden aangewend vooraleer kan worden overgegaan tot stakingsacties die een grote impact hebben op onze klanten', klinkt het in een persbericht.