De chocoladeproducent Galler ging in 2018 vrijwel failliet. Salvatore Iannello, die het bedrijf in 2013 had verlaten, moest het weer op de rails te krijgen. De voormalige CEO ging akkoord onder drie voorwaarden: een financiële injectie, een vergroting van de Belgische verankering en de omvorming tot een impactbedrijf.

"Salvatore Iannello keerde terug met enkele heel specifieke ideeën", zegt Isabelle Petit Dufrenoy, coördinator ethiek en duurzaamheid bij Galler. "Hij wilde niet langer een model dat gebaseerd is op machtsverhoudingen: zowel tussen mensen als ten opzichte van de planeet. De missie van Galler is een ondernemersvisie in de chocoladesector te belichamen, die is gebaseerd op het samenbrengen van belangen voor een duurzame en eerlijke wereld. Het idee is om voortdurend te schakelen tussen de vier P's: purpose, profit, people en planet."

In april 2021 ging het bedrijf over op een collaboratief model. Na 6.000 uren training voor de medewerkers over uiteenlopende onderwerpen, is Galler nu in cirkels georganiseerd en heeft iedere medewerker een stem. Er is geen hiërarchisch verband meer, maar een verband van samenhang. Dat systeem van empowerment en verantwoordingsplicht verklaart waarschijnlijk waarom Galler in staat was koers te houden ondanks de overstromingsramp in Wallonië vorig jaar.

Eerlijke handel

Galler heeft ook een uitgebreide milieu-audit uitgevoerd met behulp van het PEF-instrument (product environmental footprint), dat de impact van een product gedurende zijn gehele levenscyclus beoordeelt op basis van zestien criteria.

"95 procent van onze impact was gericht op grondstoffen, waarvan de helft op cacaobonen", vervolgt Isabelle Petit Dufrenoy. "Daarom hebben voorrang gegeven aan acties op het terrein. We hebben onze krachten gebundeld met de coöperatie Yeyasso in Man in Ivoorkust, een regio die zwaar is getroffen door de burgeroorlog en die verarmt. Wij zijn voor 100 procent van onze cacao overgestapt op het FairTrade-label, het meest uitgebreide van alle labels. Yeyasso is verzekerd van de verkoop van een vijfde van zijn productie."

Omdat het in Ivoorkust financieel niet mogelijk is alleen van cacao te leven, heeft Galler zich, dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en Beyond Chocolate, geëngageerd voor twee bijkomende programma's.

"Sociale rechtvaardigheid is noodzakelijk voor milieurechtvaardigheid", zegt Isabelle Petit Dufrenoy. "We hebben een agrobosbouwproject. In drie jaar zijn er 60.000 schaduwbomen geplant. Zij handhaven een belangrijke biodiversiteit in de cacaoteelt. Dat zijn geldgewassen die ook helpen het inkomen te diversifiëren. Het gaat vooral om fruitbomen. Ten slotte hebben wij met acht vrouwenverenigingen een empowermentprogramma opgezet via projecten voor het verbouwen van maïs, maniok en rijst. Die gewassen genereren inkomsten die de vrouwen beheren. Daardoor kunnen ze een grotere rol spelen in de organisatie van de dorpen."

De chocoladeproducent Galler ging in 2018 vrijwel failliet. Salvatore Iannello, die het bedrijf in 2013 had verlaten, moest het weer op de rails te krijgen. De voormalige CEO ging akkoord onder drie voorwaarden: een financiële injectie, een vergroting van de Belgische verankering en de omvorming tot een impactbedrijf. "Salvatore Iannello keerde terug met enkele heel specifieke ideeën", zegt Isabelle Petit Dufrenoy, coördinator ethiek en duurzaamheid bij Galler. "Hij wilde niet langer een model dat gebaseerd is op machtsverhoudingen: zowel tussen mensen als ten opzichte van de planeet. De missie van Galler is een ondernemersvisie in de chocoladesector te belichamen, die is gebaseerd op het samenbrengen van belangen voor een duurzame en eerlijke wereld. Het idee is om voortdurend te schakelen tussen de vier P's: purpose, profit, people en planet." In april 2021 ging het bedrijf over op een collaboratief model. Na 6.000 uren training voor de medewerkers over uiteenlopende onderwerpen, is Galler nu in cirkels georganiseerd en heeft iedere medewerker een stem. Er is geen hiërarchisch verband meer, maar een verband van samenhang. Dat systeem van empowerment en verantwoordingsplicht verklaart waarschijnlijk waarom Galler in staat was koers te houden ondanks de overstromingsramp in Wallonië vorig jaar. Galler heeft ook een uitgebreide milieu-audit uitgevoerd met behulp van het PEF-instrument (product environmental footprint), dat de impact van een product gedurende zijn gehele levenscyclus beoordeelt op basis van zestien criteria. "95 procent van onze impact was gericht op grondstoffen, waarvan de helft op cacaobonen", vervolgt Isabelle Petit Dufrenoy. "Daarom hebben voorrang gegeven aan acties op het terrein. We hebben onze krachten gebundeld met de coöperatie Yeyasso in Man in Ivoorkust, een regio die zwaar is getroffen door de burgeroorlog en die verarmt. Wij zijn voor 100 procent van onze cacao overgestapt op het FairTrade-label, het meest uitgebreide van alle labels. Yeyasso is verzekerd van de verkoop van een vijfde van zijn productie." Omdat het in Ivoorkust financieel niet mogelijk is alleen van cacao te leven, heeft Galler zich, dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en Beyond Chocolate, geëngageerd voor twee bijkomende programma's. "Sociale rechtvaardigheid is noodzakelijk voor milieurechtvaardigheid", zegt Isabelle Petit Dufrenoy. "We hebben een agrobosbouwproject. In drie jaar zijn er 60.000 schaduwbomen geplant. Zij handhaven een belangrijke biodiversiteit in de cacaoteelt. Dat zijn geldgewassen die ook helpen het inkomen te diversifiëren. Het gaat vooral om fruitbomen. Ten slotte hebben wij met acht vrouwenverenigingen een empowermentprogramma opgezet via projecten voor het verbouwen van maïs, maniok en rijst. Die gewassen genereren inkomsten die de vrouwen beheren. Daardoor kunnen ze een grotere rol spelen in de organisatie van de dorpen."