Job’In: economische microkosmos

JOB'IN "De begeleiders en de coaches staan centraal in ons succes."

De Waalse vzw Job’In, opgericht in 1997, biedt een alternatief in de strijd tegen de werkloosheid: de oprichting van een eigen zaak, stevig geworteld in de lokale economie.

De visie van Job’In is om in een vriendelijke sfeer en in een geest van vrijheid de kandidaat-ondernemer instrumenten aan te bieden om zich op de markt te positioneren. De steun voor het zelf creëren van werkgelegenheid heeft al duizenden mensen begeleid. Dat heeft in 25 jaar geleid tot 2.514 banen. De begunstigden profiteren van een stimulerende omgeving die de start of de hervatting van een activiteit als zelfstandige of zeer kleine onderneming vergemakkelijkt.

“Dertig mensen werken dagelijks om de begunstigden te helpen hun bedrijfsproject te ontwikkelen en vervolgens uit te voeren, met advies, opleiding en contacten”, zegt Marine Troisfontaines, directeur van Job’In. “De begeleiders en coaches staan centraal in het succes van onze missie. Er is een gevoel van nut, van positieve deelname aan de maatschappij. Er zijn allerlei soorten profielen – economen, juristen, communicatiedeskundigen enzovoort. Zij werken hier niet voor het geld, maar voor het project en zijn impact.”

Win-win

Job’In heeft een economische microkosmos ontwikkeld op basis van langdurige relaties en het delen van professionele netwerken. Naast trainers uit alle vakgebieden, van verzekeringsmakelaar tot strategie, werkt het nauw samen met instellingen als Forem, Inasti en lokale spelers zoals steden.

De vereniging heeft zich omringd met conventionele of investeringsbanken, die echte partners zijn geworden voor de financiering via crowdfunding van de gesteunde projecten. “De voorbereiding en het toezicht van Job’In zorgen voor een grotere levensvatbaarheid van de projecten en dus voor minder risico’s voor de investeerders”, legt de directeur uit. “Het is een win-winrelatie.”

Met zijn sterke territoriale werkgelegenheidsdynamiek en zijn vestigingen in de drie Waalse provincies Luik, Namen en Brabant, claimt Job’In een economische competitie met het lokale sociale weefsel te voeren, die bijdraagt tot de dynamiek van de gebieden en het welzijn van de burgers.

Breder kader

Hoewel de participatiegraad (het percentage van de beroepsgeschikte bevolking dat werkt) na de pandemie is gedaald, is Job’In van plan het pre-coronaniveau opnieuw te halen. De vzw is overtuigd van het welzijn dat ze biedt en van de positieve invloed ervan op de samenleving.

“Het is ook nodig het actiekader te verbreden en verschillende doelgroepen, innovatieve activiteiten en financieringsbronnen aan elkaar te koppelen. Dat druist soms in tegen het regelgevend kader”, aldus Marine Troisfontaines, die overweegt het algemene bedrijfsmodel te herzien en ook een beroep te doen op particuliere investeringen.

De broze financiële gezondheid van het Waals Gewest leidt uiteraard tot budgettaire beperkingen die de actieradius van structuren als Job’In beperken, ook al is er een groeiende vraag.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content