FSMA startte in 2019 een administratiefrechtelijk onderzoek naar de informatieverstrekking door Nyrstar, na een waarschuwing omdat de aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikten om de jaarrekeningen goed te keuren. Het onderzoek spitste zich in eerste instantie toe op de informatieverstrekking over de commerciële relatie met Trafigura en werd later uitgebreid met twee luiken: de informatieverstrekking over de verwachte winstbijdrage en de totale kostprijs van de Australische smelterij Port Pirie en over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de vennootschap eind 2018.

Op basis van het definitieve verslag van de auditeur over de mogelijke inbreuken op de financiële wetgeving, heeft het directiecomité van de beurswaakhond nu beslist een procedure in te stellen die tot de oplegging van een administratieve geldboete kan leiden.

Het directiecomité zegt vier grieven te hebben weerhouden, waarvan er drie betrekking hebben op een miskennig van het verbod op marktmanipulatie, aldus het persbericht. De beurswaakhond vermoedt marktmanipulatie bij de informatieverstrekking over de relatie met Trafigura, bij de informatieverstrekking over de solvabiliteit en marktpositie van Nyrstar en de communicatie over de herontwikkeling van de site van de zinksmelter in Port Pirie.

Aangezien het gaat om mogelijk strafbare feiten, heeft de FSMA de kennisgeving overgemaakt aan de procureur des Konings van Antwerpen.

Het directiecomité heeft bovendien aan de auditeur gevraagd om het onderzoek uit te breiden tot de bestuurders van Nyrstar die in functie waren op het moment van de feiten. De FSMA kan namelijk ook een geldboete opleggen aan rechtspersonen die hebben deelgenomen aan marktmanipulatie.

Het aandeel van Nyrstar werd vrijdag tijdelijk opgeschort vanwege de komst van het persbericht.

FSMA startte in 2019 een administratiefrechtelijk onderzoek naar de informatieverstrekking door Nyrstar, na een waarschuwing omdat de aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikten om de jaarrekeningen goed te keuren. Het onderzoek spitste zich in eerste instantie toe op de informatieverstrekking over de commerciële relatie met Trafigura en werd later uitgebreid met twee luiken: de informatieverstrekking over de verwachte winstbijdrage en de totale kostprijs van de Australische smelterij Port Pirie en over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de vennootschap eind 2018. Op basis van het definitieve verslag van de auditeur over de mogelijke inbreuken op de financiële wetgeving, heeft het directiecomité van de beurswaakhond nu beslist een procedure in te stellen die tot de oplegging van een administratieve geldboete kan leiden. Het directiecomité zegt vier grieven te hebben weerhouden, waarvan er drie betrekking hebben op een miskennig van het verbod op marktmanipulatie, aldus het persbericht. De beurswaakhond vermoedt marktmanipulatie bij de informatieverstrekking over de relatie met Trafigura, bij de informatieverstrekking over de solvabiliteit en marktpositie van Nyrstar en de communicatie over de herontwikkeling van de site van de zinksmelter in Port Pirie. Aangezien het gaat om mogelijk strafbare feiten, heeft de FSMA de kennisgeving overgemaakt aan de procureur des Konings van Antwerpen. Het directiecomité heeft bovendien aan de auditeur gevraagd om het onderzoek uit te breiden tot de bestuurders van Nyrstar die in functie waren op het moment van de feiten. De FSMA kan namelijk ook een geldboete opleggen aan rechtspersonen die hebben deelgenomen aan marktmanipulatie. Het aandeel van Nyrstar werd vrijdag tijdelijk opgeschort vanwege de komst van het persbericht.